Det nya Afrika

Författare Erika Bjerström, Weyler förlag

Bilden av Afrika som en u-landskontinent kullkastas av denna bok. Redan i innehållsförteckningen får läsaren upp ögonen för sådant som kanske är okänt. Exempelvis att hälften av länderna har demokratiska styrelseskick, att börshandeln är stor och att trygghetssystem byggs upp. Dock, i det sista kapitlet, kommer utmaningarna som handlar om inkomstskillnader och arbetslöshet.
Boken är präglad av ett personligt tilltal, och författaren hymlar inte med sina egna förutfattade meningar. Hon är också öppen i sin kritik mot medias ensidigt negativa rapportering från denna del av världen. Som läsare får du ny, spännande kunskap om en kontinent vanligtvis skildrad ur konflikt- och/eller nödperspektiv. Boken är såväl en reseskildring som en reportagebok, och mycket intressant att läsa.

Ida Norberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here