Effektfull : detaljerade studier av ledarskap – så ökar du effekten av din tid

Simon Elvnäs, Volante


Simon Elvnäs är forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. På plats inne i de olika verksamheterna har han och hans forskningsgrupp, i en världsunik forskningsstudie, filmat över fem hundra ledare. Med hjälp av tusentals filmer och observationer från ett tiotal branscher, har de lyckats vaska fram bevis på vad ledare egentligen gör när de utövar ledarskap. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here