Företagskalkyler – praktisk handbok i ekonomistyrning

Författare Gunnar Ohlsson, Björn Lundén Information

Den här bokens målgrupp är främst det mindre företaget. Det är en praktisk handbok som visar hur företaget med enkla medel kan öka lönsamheten genom en ökad kontroll av verksamheten. Författaren går exempelvis igenom produktkalkylering, investeringskalkyler och räkenskapsanalys. Det kan tyckas som tråkig och tung läsning men boken är intressant och skriven på ett lättsamt sätt. Ekonomistyrning handlar om att få ökad insikt om företagets ekonomi. Den insikten kan leda till att du som företagsledare senare kan ta beslut som påverkar företaget i positiv riktning. Det finns också ett kapitel som rent praktisk visar hur kalkylsystem i Excel fungerar, samt länk till ett kalkylark du kan anpassa till dina egna förutsättningar. Författaren arbetar som redovisningskonsult.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here