Gömda rikedomar – en undersökning av skatteparadisen

Författare Gabriel Zucman, Bokförlaget Daidalos

Gömda rikedomar är en debattbok, där författaren tar ställning mot skatteparadisen. Här får man veta att de växte fram under mellankrigsåren och vad som behöver göras för att stoppa dem. Handlingsplanen innefattar exempelvis ett globalt värdepappersregister, ekonomiska sanktioner mot länder som vägrar häva banksekretessen och en global, progressiv förmögenhetsskatt. Författaren är professor vid London School of Economics. Men bokens framtoning är värderande mer än akademisk. Vil man veta mer om vilken roll skatteparadisen spelar i världsekonomin är detta en lättförståelig bok att läsa. Den är liten till formatet, lätt att läsa och ger en insikt i hur skatteparadisen kom till och varför de finns.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here