Silicon Valleymodellen – lärdomar från världens mest innovativa företag

Författare Annika Steiber och Sverker Alänge, Liber

Författarna beskriver företagsvärlden som föränderlig. Företag som står sig bäst är de som övergår till en ny managmentmodell bättre anpassad till samtiden. Genom att titta närmare på företag som nått stora framgångar har författarna hittat en modell de kallar för Silicon Valleymodellen. Det handlar i korthet om entreprenöriell kultur och att verka i en region som är drivande inom informationsteknologi. I bokens tio kapitel beskrivs denna nya managmentmodell utifrån olika perspektiv. Det är en lättläst och intressant bok som i grund och botten handlar om företagskultur. Författarna Annika Steiber och Sverker Alänge är forskare vid Chalmers och också verksamma inom start up-världen.

Ida Norberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here