Stabilitetsillusionen

Författare Ryan Avent, Volante förlag

The Economist-journalisten Ryan Avent undersöker hur tjugohundratalets arbeten ser ut och hur människan ska hantera de utmaningar som uppstår när de stora omvälvningarna kommer till följd av automatisering och ny teknik. På ett sällsynt klart och analytiskt sätt berättar han vilka som är några av vår tids största och mest akuta frågor. Du som är intresserad av samhällsfrågor och olika framtidssenarior ska naturligtvis läsa den.

Helene Swenne

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here