Bra service viktigt för Västernorrlands utveckling

Genom att stärka sin serviceinriktning och vägledning kan länsstyrelserna öka regelefterlevnaden och samtidigt stärka Västernorrlands utveckling. Det är särskilt viktigt i ett läge där varslen blir fler och varje arbetstillfälle behövs, menar Anna Hedensjö Johansson, regionchef vid Svenskt Näringsliv.

S

venskt Näringsliv har gjort en undersökning där nära tusen företag som haft ärenden hos länsstyrelserna delat med sig av sina erfarenheter. Hälften av företagen är nöjda med sina kontakter och många företag ger sina länsstyrelser beröm. Det gäller framför allt när de upplever sig ha fått ett respektfullt bemötande, god dialog och bra hjälp.
Men andra företags upplevelser oroar.

  • 35 % upplever att handläggningen inte går rättssäkert till.
  • 38 % upplever att de inte får den råd och vägledning som de hade önskar.
  • 34 % upplever att handläggaren inte hade förståelse för företagets ärende.
Ifrågasatt legitimitet

Det är oroande att rättssäkerheten och därmed legitimiteten ifrågasätts av så många företag. Det kan dels bero på hur lagar tolkas, men det handlar mycket om att man inte arbetat tillräckligt med att utveckla förtroendebyggande företagskontakter. Det skadar viljan att driva företag och gör att reglerna blir mindre efterlevda.
Därför är det positivt att Länsstyrelsen Västernorrland har påbörjat ett arbete för att korta sina handläggningstider, bli en mer digital myndighet och anpassa bemötandet för att underlätta för företag i Västernorrland att verka i länet.
Förtroende och legitimitet uppstår när myndighetspersonalen visar förståelse för företagarens perspektiv, ställer krav som står i proportion till situationen, erbjuder hjälp till företaget att göra rätt, har tidig dialog och en kommunikation som företagaren förstår.
När en myndighet lyckas med det minskar den regelbörda som företagen upplever – samtidigt som företagens regelefterlevnad ökar. Det är helt enkelt ett resultat där alla är vinnare.

”Det är oroande att rättssäkerheten och därmed legitimiteten
ifrågasätts av så många företag”

Goda exempel

Det finns myndigheter, kommuner och länsstyrelseavdelningar runtom i landet som verkligen lyckats med det. Ett bra exempel är Skatteverket som genom långsiktigt arbete med att förbättra bemötandet och göra det lättare att göra rätt är en av Sveriges populäraste myndigheter.
Att Skatteverket lyckats visar att otacksamma uppgifter som tillstånd och tillsyn inte är ett hinder för att bygga ett högt förtroende.
Ett starkt näringsliv som har bra möjligheter att utvecklas är en förutsättning för att värna arbetstillfällen och de skatteintäkter som samhället behöver för att finansiera en bra skola, vård, omsorg och infrastruktur i Västernorrland.
Vi är gärna en del av det fortsatta positiva utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Västernorrland har påbörjat. Om utvecklingen tillåts gå åt rätt håll kan det bli en bra inspirationskälla också för andra länsstyrelser runtom i landet.

Anna Hedensjö Johansson
Regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here