Debatt: Skrota regelbördan vid ägarskiften

Företagarna arbetar för att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Att var fjärde företagare uppger att de sannolikt kommer att lägga ner sitt företag snarare än att genomföra ett ägarskifte, visar på nödvändigheten i att komplettera den listan med att det även måste bli enklare att byta ägare i företag. För det krävs att skattereglerna ändras, och även bättre incitament att gå in som ägare. Småföretagen har en avgörande betydelse för jobben, tillväxten och välfärden i Sverige. Sedan 90-talet har 4 av 5 jobb i skapats i företag med färre än 50 anställda, och i dag sysselsätter småföretagen nära två miljoner medarbetare över hela Sverige. I en överväldigande majoritet av kommunerna, 217 av 290, står de dessutom för den största andelen skatteintäkter vilka är helt avgörande för en fungerande välfärd och kommunal service.

 

Många av de fungerande företag som då försvinner ersätts aldrig.

Bra förutsättningar för småföretag är bra förutsättningar för Sverige, och för att småföretagen ska ha bra förutsättningar att skapa värde genom nya varor och tjänster, jobbtillväxt och skatteintäkter till det offentliga, behöver frågan om ägar- och generationsväxling tas på allvar. Därför har Företagarna undersökt de möjligheter och utmaningar företagare som ska gå vidare från sin verksamhet ställs inför.

55 år eller äldre

I Sverige ser en av sex företagare ett ägarskifte som troligt inom de närmsta fem åren, och en av fyra inom tio år. Sett i ljuset av att fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre, och att en av sex redan passerat pensionsåldern, är det inte förvånande, men det är allvarligt. I absoluta tal handlar det om 47 000 företag med 310 000 medarbetare där företagsledaren redan har passerat eller är nära pensionsåldern.
Dessvärre omgärdas ägarskiften av tung regelbörda som missgynnar småföretag. Regelverken är ofta anpassade till storföretagens förutsättningar, inte små ägarledda företag och tjänstesektorn. Det faktum att 99 procent av Sveriges företag är just småföretag med färre än 50 anställda gör det tydligt hur absurd den ordningen är, och framför allt att det behövs förändring.

Kostsamt inom familjer

De skatteregler som missgynnar ägarskiften i familjer genom att företagare betalar en högre skatt vid överlåtelse till en närstående än vid försäljning till en extern, eller nedläggning av företaget, borde ändras skyndsamt. Det kontraproduktiva regelverk som hindrar den som genomför ett ägarskifte från att vara verksam och bidra i företaget, och därtill tvingar ägaren att frysa kapitalet i stället för att kunna investera det vidare, skulle också behöva reformeras.
Om ägarskiftet inte blir av så förlorar vi inte bara arbetstillfälle och skatteintäkter. Många av de fungerande företag som då försvinner ersätts aldrig. På så viss så försämras även servicen och det sker ofta i glesbygd. Vilket i sin tur gör det svårare att bo och verka i dessa områden.
Men alla hinder är inte skattetekniska. När traditionell bankfinansiering blivit allt mindre tillgänglig för den som vill investera i företagande skulle nya finansieringsformer kunna bidra till framgångsrika ägarskiften. Även investeringsavdraget skulle kunna utvidgas för att göra det mer förmånligt att investera i både sitt eget och andras företagande.
Utmaningarna och möjligheterna för fungerande ägarskiften påverkar tusentals företag, hundratusentals medarbetare och ekonomin över hela Sverige. Välfungerande företag ska inte behöva gå i graven på grund av höga skatter och tyngande regelverk. Den politiker som ser det kommer inte bara att ha en bättre företagarpolitik, men även en bra jobbpolitik. Låt detta bli en ögonöppnare.

Thomas Byström
Regionchef Företagarna

 

 

 

Du kan läsa mer om ägarskiften här!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here