Småföretagare vill inte tvingas agera bank

Foto: Canstock

Små företag betalar sina fakturor på en gång, stora företag betalar först efter flera månader. Så fungerar det allt för ofta i dag. Inte sällan är det så att företag med en dominerande roll på marknaden använder sina leverantörer som ”bank” genom att förlänga betaltider till sextio, nittio eller 120 dagar, i många fall ännu längre.
Problemet är inte nytt, men trots att det redan uppmärksammats och debatterats under lång tid går utvecklingen åt fel håll. Enligt Företagarnas medlemmar och Intrum Justitias European Payment Report har problemen med sena betalningar ökat ytterligare under 2016. Två av tre (65 procent) svenska företag säger att de blivit tillfrågade att acceptera längre betalningstider än vad de är bekväma med. Utvecklingen av betaltiderna i Sverige går alltså åt fel håll.

Framför allt är det underleverantörer av produkter eller tjänster till svenska eller utländska storföretag som utnyttjas. Läget har blivit så allvarligt att tillväxten och jobbskapandet i många småföretag hotas. Den utvecklingen är oacceptabel!
Näringsminister Mikael Damberg har också kritiserat de långa betaltiderna och uppmanat näringslivet att hitta en lösning som gör att regeringen slipper ta till tvingande lagstiftning. Nu måste näringslivet ta sitt ansvar för att vända detta, annars finns det skäl att se över lagstiftningen.
Grundprincipen bör vara att betaltiderna regleras genom avtal. Därför arbetar Företagarna aktivt med alla de branschorganisationer som vill se en frivillig uppgörelse. Företagarna vill korta betaltiderna och stävja missbruket genom en kombination av ett frivilligt åtagande och tydligare regler.

Genom en frivillig betalningskod, där såväl storföretagen som småföretagen åtar sig att betala inom 30 dagar och rapportera vilka betaltider som faktiskt tillämpas, skapas en effektiv självreglering med ökad transparens. Det som behöver förtydligas är att betalning ska ske inom 30 dagar, om det inte finns synnerliga skäl för att frångå denna norm. En sådan gemensam betalningskod skulle värna avtalsfriheten och tillåta branschspecifika undantag (vid synnerliga skäl) och samtidigt hejda storföretagens missbruk.
Företag av alla storlekar är partners i ett gemensamt värdeskapande. Tillsammans bygger svenska företag starka, varaktiga och globala värdekedjor. Detta måste vi ta fasta på även när det gäller förhållningssätt och relationer mellan avtalsparter. Att värna ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt företagande ligger i allas intresse.

Daniel Wiberg
Chefsekonom, Företagarna
Thomas Byström
Regionchef, Företagarna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here