500 mkr notan för sommarens skogsbränder

Under juli fick de svenska försäkringsbolagen 280 anmälningar om skogsbränder. De förväntade skadebeloppen beräknas till 532 mkr, vilket är mindre än väntat.
– Men osäkerheten i sådana här uppskattningar är stor, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Med anledning av sommarens bränder har Svensk Försäkring samlat in statistik över antal anmälda skador orsakade av skogsbränder. De skadeanmälningar som inkommit till försäkringsbolagen gäller nästan enbart skogsskador. Endast ett fåtal byggnader och fordon har skadats i sommarens bränder.
Det finns en rad skäl till att försäkringskostnaden inte blir så hög som först förväntats.
– Det visar sig att mycket av den drabbade skogen är oförsäkrad. Dessutom finns det ett hyggligt restvärde på virke och flis från den brunna skogen, säger Staffan Moberg, jurist och klimatexpert på Svensk Försäkring.
Han påpekar att det kommer att ta tid innan den slutliga kostnaden för skogsbränderna kan fastställas. Vissa områden kan fortfarande inte beträdas till följd av risk för fallande träd och till följd av att marken fortfarande är för varm.
Först om ett år kommer Svensk Försäkring att kunna presentera faktiska uppgifter om antal inträffade skador orsakade av brand eller åska under 2018 samt de fastställda skadebeloppen som dessa skador orsakat.
Medvetenheten om den höjda risknivån för omfattande skogsbränder kan på sikt komma att påverka premienivån för skogsförsäkringar.
– Samhället behöver vidta en rad åtgärder för att öka den svenska kapaciteten att bekämpa såväl skogsbränder som andra typer av naturkatastrofer, säger Staffan Moberg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here