Bolagsverket skär i byråkratin

– Det är ett mycket tungt beslut att behöva säga upp duktiga medarbetare och vi kommer att göra allt vi kan för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland annat genom Trygghetsstiftelsen, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Bolagsverket i Sundsvall varslar 40 anställda om uppsägning.
– Vi behöver ställa om och vidta åtgärder för att klara vårt uppdrag och säkra Bolagsverkets finansiering framåt. Att göra besparingar är helt nödvändigt för att nå vårt mål om en ekonomi i balans, säger generaldirektören Annika Stenberg.

Anledningen till uppsägningarna är ett ansträngt ekonomiskt läge för det avgiftsfinansierade Bolagsverket där intäkterna sjunker bland annat beroende på digitaliseringen.
Enligt generaldirektör Annika Stenberg handlar det även om uteblivna anslag för större investeringar, att beslut om avgiftsjusteringar dröjt, minskade ärendevolymer på vissa ärenden där intäkter genereras och minskad försäljning.
– Det är väldigt positivt att företagarna och våra kunder i allt högre utsträckning väljer den digitala vägen, men det innebär också lägre intäkter för oss som är avgiftsfinansierade. Vårt sparade myndighetskapital ska heller inte användas till löpande driftskostnader, utan det ska användas för att göra nödvändiga investeringar i utveckling och digitalisering som gynnar företagen och effektiviserar verksamheten, säger hon.
Neddragningen av personal omfattar främst funktioner inom stöd och utveckling, handläggande arbetsuppgifter som registrering av företag och hantering av årsredovisningar berörs inte.
– Målet är att neddragningen inte ska påverka företagarna eller våra andra kunder.
Vi har en pressad situation just nu, men arbetar målmedvetet för att vi ska kunna fortsätta att ha en effektiv verksamhet, säger Annika Stenberg.
Bolagsverket har 590 anställda på huvudkontoret i Sundsvall.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here