Broavgiften blir skattepliktig förmån

Trängselskatt och broavgiftenvid privat körning med förmånsbil ska räknas som en skattepliktig förmån.

Sedan 1 januari 2018 kommer broavgiften över Sundsvallsbron att lyftas ut ur förmånsvärdet, enligt Skatteverket. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil måste därför redovisa vilka broavgifter som avser privat körning.  Och anställda måste göra noteringar i sin körjournal varje gång de kör över bron och notera vilka passager som skett vid tjänsteutövning.Samma regler gäller även för trängselskatten i Stockholm och Göteborg.

Så här ska förmånen redovisas, enligt Skatteverket:

  • Arbetsgivare ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.
  • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning. Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 gjordes i arbetsgivardeklarationen för mars, som lämnades in senast 12 april.
  • Om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, behöver inte beräkningsunderlagen redovisas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here