Chefsekonomer om konjunkturen i norr

Norrlandsfonden har frågat de fyra storbankernas chefsekonomer om utsikterna för Norrland. Befolkningstillväxt, kronförsvagning, avmattning på byggsidan och den globala efterfrågan på råvaror är faktorer som de pekar på när de siar om konjunkturen i norr.

Christina Nyman, Handelsbanken, Annika Winsth, Nordea, Robert Bergqvist, SEB, och Anna Breman, Swedbank, fick den grannlaga uppgiften att analysera nuläget och den närmaste framtiden. Så här ansåg de om prognosen för Norrland:

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea:

– Tung industri såsom export av råvaror är centralt för Norrland och Kina spelar därmed en central roll för utvecklingen. Att Kina stimulerar för att undvika en större nedgång av efterfrågan är goda nyheter för den industrin. LKAB ser själva en utmaning i att malmen kan ta slut efter 2030. Det är inte särskilt långt bort. Risken finns att det blir svårt att locka till sig investeringar och kompetens när tidsperspektivet är så kort. Ytterligare en risk är att det har byggts väldigt mycket i Umeå och Luleå. Det är förvisso universitetsstäder som växer, men frågan är om man inte har byggt väl mycket i vissa segment. Vi ser ingen avmattning ännu i norr vad gäller bostadsmarknaden, men det vore märkligt om det stannar i Stockholm. Ambitionsnivån är hög, men alla kommuner kan inte växa. Det är klokt att fundera noga på befolkningstillväxten. Var ska individerna komma ifrån?

Anna Breman, chefsekonom, Swedbank:
Anna Breman, chefsekonom på Swedbank tror på ytterligare urbanisering.

– Norrland har en stark basindustri, men stålet och skogen är konjunkturkänslig om det blir en tydligare nedgång. Men har vi lite tur så har vi redan bottnat. Turistnäringen gynnas av en svag krona och hållbarhetsdebatten gynnar oss i att vi kan erbjuda nära turism till Norden och Europa. Kuststäderna som Luleå och Umeå växer kring universiteten, det kommer nog att fortsätta. Det som händer i urbaniseringen nu är en inflyttning från glesbygden till just kuststäderna. Den utvecklingen lär förstärkas.

Robert Bergqvist, chefsekonom, SEB:

– Vi har en hel del råvaruproducerande industri i Norrland, så det är oerhört viktigt vad som händer med den globala konjunkturen. Och det är viktigt hur det går för dollarn. Och som jag bedömer efterfrågan i världen tror jag att Kina kommer att fortsätta vara en stor konsument. Det jag tror jag kan driva upp råvarupriserna.

Christina Nyman, chefsekonom,Handelsbanken:

– Normalt är Norrland mer konjunkturkänsligt för att man är tyngre inom tillverkningsindustri. Men vi kan se att den industrin trots inbromsningen mår väldigt bra just nu. Orderingången mattas av lite, men det har inte slagit så mycket ännu på produktionen. Tittar vi på stål och järn ser det bra ut. Papper och massa är fortfarande okej. Vad gäller turistnäringen som är viktig för exempelvis Jämtland så stiger boendepriser där och det är antagligen turismen som driver på den utvecklingen. Överlag ser Norrland starkt ut. Arbetslösheten är nere på låga nivåer, lägre än
2007.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here