Dubbla pengarna till tillväxtföretag

Norrlandsfondens har fått extra resurser för utlåning via Europeiska Investeringsfonden. – Vi mobiliserar nu för att vara extra synliga på marknaden för att dessa lån ska komma norrländska företag till godo och räknar med att kunna öka utlåningen med minst 20 procent, säger vd Katja Lepola.

Ett nytt avtal mellan Norrlandsfonden och Europeiska Investeringsfonden möjliggör ytterligare en halv miljard kronor på två år till norrländska företag.

Vi mobiliserar nu för att dessa lån ska komma norrländska företag till godo och räknar med att kunna öka utlåningen med minst 20 procent, säger Norrlandsfondens vd Katja Lepola i en kommentar.
Genom en förlängning och utökning av garantiavtalet med Europeiska Investeringsfonden kan Norrlandsfonden utöka sin utlåning med 180 mkr de kommande två åren, vilket uppskattningsvis innebär ett tillskott på en halv miljard kronor för norrländska företag de kommande två åren, enligt Katja Lepola.
– Det här förstärker våra möjligheter att vara offensiva i vårt finansieringserbjudande till den målgrupp som garantin omfattar, säger hon.

Innovativa och i framkant

Företagen som kan få del av denna finansiering ska vara innovativa eller snabbväxande.
– Norrlandsfonden är också speciellt intresserade av att finansiera företag som i något avseende utmärker sig som extra hållbara eller ligger i framkant när det gäller digitalisering, säger Katja Lepola.
Samtidigt konstaterar Norrlandsfonden att 2018 har varit ett starkt år för den norrländska ekonomin. Inte minst syns en ökning i tjänstesektorn, vilket återspeglas i Norrlandsfondens utlåning där den sektorns andel av lånestocken ökade. Totalt beviljade Norrlandsfonden 310 miljoner i krediter under 2018. Lånen har i kundföretagen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapital på drygt 1,7 miljarder kronor.
Norrlandsfonden har under året fått 85 för fonden helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin.
– Den växande tjänstesektorn med allt från IT och miljötjänster till gruvprospektering blir en allt viktigare del av vårt näringsliv. Det innebär samtidigt ett företagande där traditionell finansiering genom bank ibland kan vara svårare att uppnå. Här har vi en viktig uppgift att axla, säger Katja Lepola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here