Färre renoverar hemma

Villaägarna renoverar mindre hemma. Det gäller både de som anlitar hantverkare och de som renoverar själva

Villaägare drog ner på sina renoveringar och utbyggnader under 2018. Men renoveringsplanerna är oförändrade under de närmast åren, enligt en ny undersökning.

Bygmabarometern visar att andelen bostadsägare som valde att renovera sin bostad under året sjunkit signifikant jämfört med föregående år. Minskningen gäller både de som valt att anlita en hantverkare (en minskning med 5 procentenheter), liksom de som själva valt att renovera eller bygga till (även här en minskning med 5 procentenheter).
De renoveringar alternativt nybyggnationer som svenska husägare främst planerar för inom den närmaste treårsperioden är ytskiktsrenoveringar, följt av att lägga nya golv samt att renovera badrum eller kök.

Osäker marknad

– 2018 har präglats av stor osäkerhet på bostadsmarknaden och därmed även för byggindustrin. Förutom inbromsning av nyproduktion, har det varit en minskad omsättning av befintliga bostäder och därmed färre renoverings- och ombyggnationsarbeten. Detta då många renoveringsarbeten av befintliga bostäder sker i samband med försäljning respektive vid inflyttning, kommenterar Urban Johansson, vd för Bygma.
Däremot verkar bostadsägarna inte ha reviderat sin prognos för framtiden. Där är andelen som uppger att de har för avsikt att vidta renoveringsarbeten eller om- och tillbyggnader inom de närmaste tre åren fortsatt oförändrad jämfört mot tidigare år.
– Det är glädjande att se att bostadsägarna ändå tycks optimistiska framåt och inte har sänkt sina förväntningar, även om det naturligtvis fortsatt är ett osäkert läge, menar Urban
Johansson.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here