Högkonjunkturen driver upp skogspriserna

Foto: Canstock

Nu vänder priset på skogsmark i Norrland uppåt efter flera års nedgång. Förklaringen är den stora efterfrågan på råvara. Det visar statistik från LRF Konsult.

Det är goda tider för landets skogsägare. Enligt mäklaren LRF Konsult har priset på skogsmark stigit i hela Sverige första halvåret 2017.
Förklaringen är högkonjunkturen som gjort efterfrågan på skogsråvara stor. Riksnittet är 419 kronor per skogskubikmeter. Det en ökning med 6 procent på ett halvår och den högsta nivån sedan LRF Konsult började mäta 1995.

Samlat på en plats

Uppgången gäller även i norra Sverige där pristrenden tidigare varit i stort sett nedåtgående sedan 2011.  I området Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är genomsnittspriset 272 kronor per skogskubikmeter, en uppgång med 11 procent.
– Att marknaden här har värderat upp skogsmark efter en tids nedgång känns som förväntat, säger chefsmäklaren Markus Helin.
Fortfarande är det dock långt kvar till de nivåer som gäller i andra delar av landet.
I mellersta Sverige (från Gävleborg och Dalarnas län ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland) har priset för skogsmark stigit med 7 procent till genomsnittspriset 430 kronor per skogskubikmeter, enligt LRF Konsult.

”Uppgången gäller även i norra Sverige där pristrenden tidigare
varit i stort sett nedåtgående”

I södra Sverige, där priserna drivits upp rejält de senaste åren, är marknaden fortfarande mycket het. Genomsnittspriset har stigit med 1 procent det senaste halvåret till rekordnivån 615 kronor per skogskubikmeter.
– För den som behöver låna en stor del av köpeskillingen vid köp av skog bör göra noggranna kalkyler och tänka långsiktigt. Inte minst i södra Sverige är prisbilden verkligt hög. Trots det är det få som väljer att sälja sin skog, säger Markus Helin.
LRF Konsults bedömning är att marknaden kommer vara fortsatt stabil under resterande delen av 2017.
Den heta byggkonjunkturen på viktiga marknader ser ut att fortsätta vilket borgar för att konstruktionsvirke, inte minst i form av gran, lär vara fortsatt stabil. Likaså befinner sig företag inom massa- och pappersindustrin i ett positivt skede.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here