Kamprad stöder skogsforskning

Kampradstiftelsen stöder forskningen vid Mittuniversitetet kring omställning av pappersindustrin till biobaserade förpackningar. 
– Det bör vara mycket intressant för hela den svenska skogsindustrin men kanske speciellt för vår region och bör kunna ge fler arbetstillfällen, säger Gunilla Pettersson forskare och projektledare vid Mittuniversitetet.

Det är Mittuniversitetet och forskaren Gunilla Pettersson som får 3,7 miljoner kronor från Kampradstiftelsen. I hennes forskningsprojektet studeras vad som krävs för att bygga om pappersmaskiner och massatillverkningssystem för tillverkning av biobaserade förpackningsmaterial som kan ersätta plast.
− Vår forskning har redan visat att det går att få fram mycket starka fiberbaserade material med mycket god vattenbeständighet. Det betyder att man i stället för att producera tryckpapper vars marknad minskar kan ersätta det med en ny typ av förpackningsmaterial, säger Gunilla Pettersson.
Genom att öka användningen av biobaserade material som ersättning för plast skulle problemet med plastberget minska väsentligt då vedfiberbaserade material bryts ner naturligt utan negativa effekter på miljön.
I forskningen testas om vedens lignin på ett bättre sätt än idag kan utnyttjas för att ge pappersmaterial förbättrade styrkeegenskaper speciellt avseende våtstyrka om man anpassar papperstillverkningsprocessen efter ligninets naturliga egenskaper.
Projektet bygger på tidigare forskningsprojekt inom området hållbara förpackningsmaterial avseende papper som ersätter plast vid Mittuniversitetets forskningscentrum, Fibre Science and Communications Network, FSCN. Projektet genomförs i samverkan med Stora Enso, SCA, Valmet, Sundsvalls kommun, Mitt Sverige Vatten & Avfall, MoRe Research och Sandvik Process Systems.
− Målet är att produktionslinjer som idag tillverkar tryckpapper ska kunna byggas om så att av den utrustning som redan finns i dagens tryckpappersbruk i form pappersmaskiner och massatillverkningssystem ska kunna fortsätta användas för tillverkning av framtidens nya starka och vätskebeständiga förpackningsmaterial, säger Gunilla Pettersson.

Thomas Ekenberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here