Männen dominerar i bolagens styrelser

Västernorrlands företag har en fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och på vd-posten.

Männen dominerar i ledningarna för länets företag. Bland vd:arna är endast 12 procent kvinnor, och i företagens styrelser är bara en av fem ledamöter en kvinna.
– Utvecklingen går långsamt. Det kan upplevas som frustrerande eftersom forskning visar att mångfald ger tillväxt och goda resultat, säger Eva Högdahl, vd för Almi Mitt.

Almi har genomfört sin årliga undersökning bland 2 153 företag i Västernorrland, företag som har fem anställda eller mer och omsätter minst fem mkr.
Studien visar att endast 20 procent av ledamöterna i företagsstyrelserna är kvinnor. Bland vd:ar är 12 procent kvinnor.

Bättre tillväxt

Eva Högdahl, vd för Almi Mitt säger att frågan är mycket viktig och att man vill vända utvecklingen.
– Det finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt, säger hon.
Sedan Almi gjorde sin första styrelsekartläggning 2013 har andelen kvinnor i styrelserna i Västernorrlands ökat med endast med fem procentenheter. Ändå ligger andelen kvinnor i de västernorrländska bolagens styrelser något högre än rikssnittet som är 19 procent.

Ägandet styr

En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Enligt tillgänglig statistik, sammanställd av Tillväxtanalys, är cirka 30 procent av företagarna i Sverige kvinnor och 70 procent män. Av företagen i Västernorrland som ingick i kartläggningen har 74,2 procent noll kvinnor i styrelsen.
– Det visar tydligt att ägande, vd och styrelsepost hänger ihop.
Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Västernorrland inom annan serviceverksamhet och vård och utbildning med 80 respektive 63 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är andelen inom industri och tillverkningsföretag med 29 procent.
En jämförelse med företag som är noterad på Stockholmsbörsen visar att andelen kvinnor där är mycket högre, även om det inte är jämställt. Andelen kvinnor bland Stockholmsbörsens styrelseledamöter är 34 procent.

Mångfald ger resultat

– Det är glädjande och hoppfullt att fler och fler efterfrågar och använder den fakta vi tar fram. Vi vet att mångfald ger bättre resultat och det inspirerar oss att envist fortsätta sprida kunskap för att fler ska kunna agera och bidra till att utveckla mer lönsamma företag, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here