Männen tar större risker – kvinnorna satsar på stabila bolag

Varje år ger sig 40 000 svenskar ut på aktiemarknaden, allt från nyfödda som får aktier i doppresent till sextioplussare som inser att de vill gör en investering, konstaterar forskaren Martin Abrahamson som doktorerar om svenskarnas förhållande till börsen.

Var femte svensk har en egen aktieportfölj – ändå är forskningen om dessa aktieägare knapphändig. I sin avhandling kartlägger Martin Abrahamson både veteraner och nybörjare på börsen, och förklarar bland annat varför kvinnliga aktieägare ofta lyckas bättre än männen med sina satsningar.

Sverige är ett land där förhållandevis stor andel av befolkningen äger aktier. Ungefär var femte person har en egen aktieportfölj, vilket är långt fler än i länder som Tyskland, England och USA.

På Uppsala Universitet Campus Gotland, där Martin Abrahamson har sina rötter, finns en databas som rymmer en fullständig förteckning över svenska aktieägare. Genom att jämföra dessa uppgifter med persondata från Skatteverket och med aktuella börsintroduktioner, har han kunnat få en bra bild av de enskilda individer som äger aktier.

Kvinnor satsar på stabila bolag

– Det visar att i Sverige är antalet kvinnliga och manliga aktieägare mer jämnt fördelat. Studien visar också att kvinnor ger sig ut på aktiemarknaden i mer mogen ålder och satsar främst på stora och stabila bolag – vilken i längden ger bättre avkastning. Män anses ofta ha överdrivet självförtroende, tar större risker och förlorar också mer.
Det finns ett påstående att det generella intresset för aktier krymper bland enskilda individer. Och visst stämmer det att befintliga aktieägare åldras och faller ifrån. Men Martin Abrahamson visar också att det hela tiden kommer in nybörjare.
– Varje år ger sig 40 000 svenskar ut på aktiemarknaden, så det är faktiskt ganska många. Det är hela spannet, från nyfödda som får aktier i doppresent till sextioplussare som inser att de vill gör en investering.

Nybörjare gillar börsintroduktioner

Martin Abrahamsons studier visar också att nybörjare är överrepresenterade bland börsintroduktioner.
– Om man är ny och inte vet så mycket om aktier, så känns det kanske bra att satsa på något som är lika nytt. Men det kan förstås också finnas andra skäl, som att man gillar företagets produkter eller känner någon som arbetar där.
Ofta rör det sig om mindre bolag där aktierna är billiga. Men är det en bra investering? Inte alltid. Med bristande erfarenhet är det svårt att pricka in rätt tidpunkt för försäljning av aktierna. Många missar helt enkelt tåget, menar Martin Abrahamson.
– Att hitta ett nytt noterat bolag är oftast inte nybörjarens bästa gren. Det krävs en del kunskap. Om man inte är den som sitter och kollar kurserna på bankappen varje dag, utan i stället bara läser årsbeskedet, så kanske ska man satsa på väletablerade bolag, konstaterar han.

Prissättning och övervinster

Redan under kandidatutbildningen i företagsekonomi blev Martin Abrahamson intresserad av prissättningen av aktier i samband med börsintroduktioner. I sin kandidatuppstas beskrev han de anmärkningsvärda rabatter som ofta råder vid introduktioner, som leder till att investerare kan göra övervinster.
Med hans brinnande intresse för aktiemarknaden kan man anta att Martin Abrahamson själv har en varierad och vinstdrivande portfölj.
– Jo, jag har aktier … men jag handlar inte varje dag. Det har jag varken tid eller intresse för. Jag är mer intresserad av dem som gör det! Även om avhandlingen är klar så finns det många stenar kvar att vända på.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here