Nu står 80-talshusen på tur för renoveringar

VA-installationer är en av åtgärderna som väntar i 80- och 90-talets bostäder.
En ny renoveringsboom väntar för byggbranschen med de närmare 200 000 lägenheter som byggdes på 80- och i början av 90-talet. Bland annat står energieffektivisering på agendan, enligt analysföretaget Industrifakta.

När det gäller behov av renovering och underhåll av bostäder, hamnar ofta fokus i media på de flerbostadshus som byggdes under perioden 1961-1975. Under rekordåren byggdes cirka 870 000 lägenheter i flerbostadshus, varav många nu har stora behov av åtgärder. Samtidigt spår Industrifakta en kommande renoveringsboom för de närmare 200 000 lägenheter i flerbostadshus byggdes under den förra högkonjunkturen i slutet av 1980-talet och början av -90-talet.
– Dessa lägenheter närmar sig nu 30-årsåldern, då det är dags att börja se över både byggnadstekniska behov och installationer. Bostäderna står inför flera större åtgärdsbehov, enligt Jens Linderoth på analysföretaget Industrifakta menar att 1990-talets som hänvisar till en undersökning som företaget gjorde med bostadsbolag under hösten 2017.

Energieffektivicering

– Vi räknar med att det tidiga 90-talets bestånd kommer att behöva göra en hel del teknisk energieffektivisering av värme- och ventilationsinstallationer. Troligen behöver man också se över funktioner i våtrum och badrum med hänsyn till att den tekniska livslängden på både material och funktioner börjar gå mot sitt slut.
Han tror dock att fastighetsägarna kommer att gå varsamt fram och fokusera på energieffektivisering och akuta behov, eftersom det kvarstår så mycket att göra i miljonprogrammet.
– Det är rimligt att förvänta sig att man kommer att gå varsamt fram med åtgärderna och att fokus kommer att hamna på energieffektivisering och akuta behov, säger Jens Linderoth.

God tillväxt

Samtidigt tuffar nybyggnationen på i god takt.
Industrifaktas regionala konjunkturrapport visar på mycket god tillväxt för flera typer av husbyggande i Norrland.
Särskilt starkt har byggandet av offentliga lokaler gått. Industrifakta räknar också med en stark utveckling när det kommer till nybyggnad av flerbostadshus. 2017 var tillväxten 10 procent jämfört med föregående år.
Under perioden 2012-2017 steg volymen ny- och tillbyggnadsprojekt med cirka 70 procent. Som jämförelse ökade ombyggnadsvolymen med blygsammare 20 procent.
Enligt Industrifaktas undersökning säger merparten av de intervjuade fastighetsägarna att när entreprenaderna stiger i pris, är det svårare att räkna hem ombyggnadsinvesteringen och därför tvingas man skjuta fram planerade åtgärder.
Undersökningen visar även att bara en marginell andel av fastighetsbolagen säger sig anlita utländska företag i större utsträckning för att kompensera kapacitetsbristen i sektorn. Att anlita egen personal i ökad omfattning verkar inte heller vara en vanlig lösning.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here