Sämre konjunktur för småföretagarna

Företagskonjunkturen fortsätter att försämras. Och enligt Västernorrland har den lägsta konjunkturindikatorn av landets alla län. Det visar den senaste Småföretagarbarometern.

För andra året i rad har småföretagskonjunkturen mattats av. Förutom en svagare utveckling i omvärlden begränsas småföretagens möjligheter att växa av kapacitetsbrister. Fyra av tio företag har tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av att de redan har fullt upp eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens.
Det visar Småföretagarbarometern från Swedbank, Sparbankerna och Företagarna.
– Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för framtiden, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Optimism

Barometern visar också att även om det är en fortsatt nedgång i konjunkturindikatorn för Västernorrlands län finns det en optimistisk syn på framtiden.
– Konjunkturläget för småföretagare har avtagit, men glädjande nog ser Västernorrlands företagare optimistiskt på det kommande året, säger Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland
Han framhåller att småföretagens förutsättningar för tillväxt är viktiga för länets utveckling. I Sverige skapas 4 av 5 jobb i småföretag och i Västernorrland har 10 500 jobb skapats av småföretag sedan 1990.
– I vårt län ser vi att det särskilt är kompetensbristen som vi behöver komma till bukt med. Nio av tio företag i länet vill växa, låt oss tillsammans arbeta för att lyckas med det, säger Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland.
Västernorrland har dessutom, tillsammans med Östergötlands län, störst andel företag som förväntar sig en ökad sysselsättning (32 procent).

Mest sårbara

Samtidigt brottas allt fler företag med en svagare lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de som verkar inom handeln.
–Valutakursen har en relativt sett större negativ påverkan på småföretagen eftersom import är relativt vanligare bland småföretagen än export, dessutom är möjligheterna att valutasäkra begränsade, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Lägre förväntning på tillväxt men lönsamheten ökar

  • Företagarna i Västernorrlands län ser minst förutsättningar att expandera, 58 procent, jämfört med riksgenomsnittet på 68 procent.
  • Nästan en tredjedel (30 procent) anser att främst hindret för att växa är kompetensbristen men även tuff konkurrens och svag efterfrågan sticker ut med 20 respektive 10 procent.
  • Trots detta uppger 38 procent att de har ökat sin lönsamhet de senaste tolv månaderna och man ser också att man kommer att fortsätta med det under det kommande året.
  • Nio procent av företagarna tror att deras försäljningspriser kommer att minska vilket är betydligt fler än fjolårets fyra procent.
  • Samtidigt tror drygt fyra av tio (41 procent) att deras försäljningspriser kommer att öka under det kommande året.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here