Stigande priser på skogsmark

Priset på skogsmark har stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I Västernorrland handlar det om prisökningar på 15 procent, enligt ny statistik.

Högkonjunktur för industrin. Rekordlåga räntor och bra priser på skogsråvaran. Det är de viktigaste faktorerna som driver upp priserna på skogsmark, enligt LRF Konsult som sammanställt samtliga försäljningar i landet under 2017.
Statistiken visar att riksgenomsnittet stigit till ett genomsnittspris om 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent.
Intressant för vår region är att priserna på skogsmark stigit rejält i norra Sverige efter en längre tids kräftgång.  I Jämtland, Västernorrland, Norrbottens- och Västerbottens kustland har genomsnittspriserna stigit uppemot 15 procent. I norra Norrlands inland har marknaden köpt skogsmark för något lägre nivåer, vilket gör att genomsnittspriset för skogsmark i norra Sverige landar in på 276 kr/m³sk, vilket motsvarar en uppgång med hela 11,7 procent.
– Den tendens vi såg redan vid halvårsskiftet, att marknaden värderat upp skogsmark i stora delar av norra Sverige, fortsatte under andra halvåret 2017 berättar Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.
LRF Konsults bedömning är att marknaden för skogsfastigheter kommer vara fortsatt stabil under 2018 med en prisbild kring nuvarande nivåer men med regionala skillnader och differentierad prisbild.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here