Svårt för småföretagen att få extern finansiering

Foto: pexels

Över hälften av småföretagen har svårt att få extern finansiering och familj och vänner blir allt viktigare långivare. Men fortfarande är banklån den vanligaste finansieringsformen. Det visar en undersökning från Företagarna.

F

öretagarnas årliga finansieringsundersökning visar att småföretag i allt högre grad blir beroende av finansiering från ägare och närstående. 14 procent av företagen uppgav att lån från familj, vänner eller ägare finansierade en eller flera investeringar det senaste året, vilket är en fördubbling jämfört med 2016.
Likaså har andelen företag där tillskott från ägare finansierat investeringar ökat från 14 till 18 procent under motsvarande period.
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg efterlyser nya finansieringsformer och alternativ till traditionell bankfinansiering:
– Finansieringssvårigheter är ett tillväxthinder och förmånligare villkor för privatpersoner som vill investera i sitt eget eller andras företagande kan vara en del av lösningen. Att utvidga investeraravdraget till att omfatta investeringar i onoterade bolag är ett förslag som bör övervägas, säger han.

Höga krav på säkerhet

52 procent av företagen anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering. Bland annat anges höga krav på säkerhet och personlig borgen vid banklån som orsaker. Även där spelar familjen en viktig roll. 59 procent av företagen med lån hos en kreditgivare har någon gång genom sig själv eller en anhörig ställt personlig borgen för kredit till företaget.
– Många företagare upplever en bristande förståelse från banken gällande företagets verksamhet och svårigheter med krav på säkerhet för lån. Trots detta visar företagarnas upplevelser av bankernas bemötande av dem som företagskunder att bemötandet ändå upplevs tämligen positivt, säger Daniel Wiberg.
Och banklån är fortfarande den vanligaste externa finansieringsmetoden. Under de senaste tolv månaderna finansierade vart femte företag en eller flera investeringar genom banklån, en ökning på fem procentenheter jämfört med 2016.

Gräsrotsfinansiering

Trots viss medial uppmärksamhet ser gräsrotsfinansieringen inte ut att ta fart bland företagen då endast 1 procent uppger att de använt finansieringsmetoden senaste året.
Daniel Wiberg ser anledning att vara optimistisk när det gäller företagens möjligheter till finansiering.
– Bland annat så växer antalet aktörer i den så kallade fintech-sektorn, en ny typ av finansiella aktörer som använder den digitala tekniken för att erbjuda tjänster inom betalning, finansiering och crowdfunding.

Thomas Ekenberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here