Svårt för unga att köpa lägenhet – även om de har fast jobb

I många städer kan inte unga få lån till en etta även om de har fast jobb och kontantinsats.

Sundsvall tillhör de städer där unga vuxna med ett fast jobb fortfarande kan köpa sin första lägenhet. I en ny rapport slås larm att man inte beviljas bolån för en normalstor etta i 13 av 25 av Sveriges större städer.

I

13 av 25 Sveriges större städer kan en ung vuxen med ett fast jobb inte köpa sin första lägenhet. Orsaken är att de inte beviljas bolån även om de har en tillräckligt stor kontantinsats och fast anställning, enligt en ny rapport från Skandia.
– Vi måste hitta lösningar så de senaste årens prisökning och skärpta kreditregler inte hindrar unga att få en egen bostad, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Negativt för samhället

Problemet är inte isolerat till Sveriges storstäder utan drabbar många orter runt om i Sverige.
Exempelvis kan en ung med ett fast jobb inte köpa en normalstor etta i Umeå, Uppsala, Halmstad och Linköping. Däremot kan unga fortfarande köpa en etta i städer som Sundsvall, Luleå, Västerås och Helsingborg.
– Vår rapport visar att detta är ett problem för hela Sverige. Det är inte bara negativt för individerna som drabbas, utan även för samhället i stort. Köp av en bostadsrätt är för många den enda möjliga vägen för att få en egen första bostad, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.
Hon tycker dock att det är positivt att den tidigare amorteringskulturen med amorteringsfria bolån har förändrats.
– Men de nya reglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation – inte minst för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johanna Cerwall.

Möjligt att stå på egna ben

Unga vuxna har utmaningar i att få bolån då de har förhållandevis låga löner och ofta saknar kapital till en större kontantinsats. När man som ung köpt sin första bostad behöver även buffertsparande och privat pensionssparande prioriteras – inte enbart amorteringar.
– Vi som bank borde exempelvis få större utrymme att tillämpa amorteringsfria perioder för att ta hänsyn till olika skeden i livet. Det skulle kunna vara en möjlighet för fler unga att stå på egna ben, säger Johanna Cerwall.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here