Urstark konjunktur I Västernorrland

Konjunkturen i länet stärks för tredje året i rad och det är byggbranschen som är hetast.

Byggbranschen och industrin är draglok när konjunkturen når högtryck i länet. Det visar Norrlandsfondens senaste konjunkturbarometer.

Norrlandsfonden har i samarbete med SCB tagit tempen på tusen norrländska företag.
– Läget är starkare än normalt i samtliga Norrlandslän. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola på Norrlandsfonden i en kommentar.
Konjunkturindex för Västernorrland visar på +28, på en hundragradig skala där noll är normalläge. Industrikonjunkturen är stark och byggkonjunkturen i länet är den bästa på elva år, enligt barometern.

Starkare än normalt

För tredje året i rad rapporterar industriföretagen i Västernorrland om en förstärkning av konjunkturen. Sedan hösten 2015 har konjunkturindex stigit med 56 enheter och uppgår i höst till +30, vilket betyder att läget är starkare än normalt. Det är särskilt inom massa- och pappersindustrin men även inom verkstad som konjunkturen förbättrats. För trävaruindustrin stärktes läget redan förra hösten, och även om trävaruindustrins index tappat något sedan förra mätningen, så uppvisar alla industrins delbranscher ett starkare läge än normalt.
– Det ser också ut att bli en ljus vår för industrin. Prognosen inför våren pekar mot att konjunkturförstärkningen fortsätter. Efterfrågan väntas öka och nästan hälften av industriföretagen räknar med att höja produktionen, säger Katja Lepola.

Högsta sedan 2007

Det starka läget för byggföretagen i Västernorrland håller i sig och konjunkturindex har ökat från +42 i fjol till +58 i höst. Det är det högsta värdet sedan hösten 2007. Utfallet för våren visar att byggandet fortsatte att öka och byggandet har fortsatt svagt uppåt i höst. Till våren räknar företagen med en kraftig konjunkturförsvagning till följd av minskad efterfrågan.
Sänket i barometern är sällanköpshandeln som har rasat från +5 till –51 i höst.
– Efter en mycket kraftig nedgång i våras har försäljningsvolymerna i och för sig ökat rejält i höst, men däremot verkar det som att företagens marginaler nu är betydligt mer ansträngda.
Till våren räknar handelsföretagen med en återhämtning i konjunkturen. Prognoserna pekar på en högre försäljning, men framförallt väntas lönsamheten förbättras kraftigt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here