Andelen kvinnor på vd-posten ökar

Andelen kvinnliga vd:ar har ökat till 16 procent – den högsta andelen sedan mätningarna inleddes 2004. Kvinnliga försäljningschefer är däremot sällsynta.

Grant Thornton har sedan 2004 kartlagt andelen kvinnor i företagens högsta ledningar. I år har 5 500 företag i 36 länder intervjuats, varav 500 svenska medelstora företag med 50-500 anställda. Förutom att andelen kvinnor på vd-posten har ökat i Sverige, har även andelen kvinnor i företagsledningarna ökat till 28 procent från 26 procent föregående år. År 2015 låg andelen på samma nivå som i år, så sett över en treårsperiod är läget oförändrat.
– Det är oerhört glädjande att vi ser en positiv utveckling på vd-posten. Jag hoppas att det här kommer bidra till en allmänt ökad jämställdhet i ledningarna och som nästa steg i våra styrelser, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton.

Storstadsområden bäst

Högst andel kvinnor på vd-posten finns i Stockholm där knappt var fjärde vd är en kvinna. Men även Göteborg och Malmö har högre andel kvinnliga vd-ar än övriga landet. Utanför storstadsområdena är andelen bara 11 procent. Ser man till företag som har minst en kvinna i ledningen är andelen kvinnor 15 procent utanför storstadsområdena.
I undersökningen kartläggs vilka så kallade C-suite-titlar som kvinnorna på ledningsnivå innehar. Vanligast är att en kvinna har titeln CFO – Chief Financial Officer. Hela 40 procent av företagen har en kvinna på denna position. Näst vanligast är CHRO, 27 procent. Betydligt svårare är det att hitta en kvinna som är försäljningschef. Bara fem procent av företagen har en kvinna på denna roll och lika ovanligt är det med kvinnor som CIO – it-chef.
– Det är dock tråkigt att vi inte ser en snabbare utveckling när det gäller jämställdheten i företagsledningarna. När vi startade undersökningen 2004 var andelen kvinnor i ledningen 18 procent. Vi har på 13 år bara ökat tio procentenheter och på sex år har vi gått fram en ynka procentenhet. Här finns det mer att önska, säger Anna Johnson.

Japan längst ner på listan

Globalt syns få glädjeämnen i undersökningen. Det är samma länder i topp- och bottenskiktet år efter år. I år toppar Ryssland med 47 procent av kvinnor i ledningen och sämst är Japan med sju procent kvinnor. I Japan saknar hela 67 procent av företagen helt kvinnor i sina företagsledningar. Även länder som Tyskland och Storbritannien ligger dåligt till med 18 respektive 19 procent kvinnor i ledningarna. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here