Återbruk på kontoret minskar både utsläpp och kostnader

Spara pengar och miljö genom återbruk på kontoret.

Det finns miljardbesparingar att göra genom att bättre återbruka kontorsmöbler. Dessutom blir det stora miljövinster, enligt en ny studie.

Att använda begagnat i stället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare. På nationell nivå innebär det att återbruket skulle kunna minska klimatutsläppen med 43 000 ton varje år.
– Det här är ett område där det verkligen går att spara, både ekonomiskt, avfallsmässigt och vad gäller klimatpåverkan. Varje år investeras miljardbelopp i kontorslokaler och omsättningen av inredning och avfallsmängderna är omfattande, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sänka koldioxidutsläppen

Projektet har undersökt effekten av att återbruka byggmaterial och möbler i stället för att köpa nytillverkat när man renoverar kontor eller bygger nytt. Åtta vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.
Resultatet visar att det i Sverige går att varje år spara 1,3 miljarder kronor, minska avfallet med 25 000 ton och sänka koldioxidutsläppen med 43 000 ton genom att återbruka dessa produkter.
– Detta gäller även när vi räknar in kostnader för, och utsläpp från, transporter och rekonditionering, som byte av skrivbordsskivor eller omklädsel av
stolar, säger Åsa Stenmarck.
Effekten blir ännu tydligare när man bryter ned siffrorna till ett exempelkontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda. Då blir besparingen 2 mkr, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.
Vad lönar sig mest att återbruka?
– Om vi väger samman alla tre sätten att spara är det viktigast att återbruka glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar, säger Åsa Stenmarck.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here