Bara var femte är kvinna i bolagens styrelser

Andelen kvinnor i länets bolagsstyrelser ökar. Men fortfarande är bara var femte ledamot kvinna enligt en färsk kartläggning.

Under de senaste fem åren har andelen kvinnor i bolagsstyrelserna ökat med 46 procent och kvinnorna innehar nu var femte styrelseplats bland Västernorrlands aktiebolag, enligt en kartläggning som Almi låtit göra bland små och medelstora företag.
– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Eva Högdahl, vd för Almi Mitt.
Almi har tittat på alla landets företag med minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda. I hela landet är 19 procent eller närmare 30 000 styrelseledamöter kvinnor. I Västernorrland har kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter ökat från 15 till 20 procent.
Men kvinnorna är på gång. Undersökning visar att 69 procent av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor.
Flest kvinnliga styrelseledamöter finns det i företag inom vård och utbildning. Minst antal finns inom industri och tillverkning.
Av företagen i länet har 89 procent en man som vd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here