De öppnar dörrar för värdefulla möten

Monika Zetterberg och Kenneth Eriksson på Sundsvall Convention Bureau vill slå ett slag för att använda mötet som ett verktyg i det strategiska arbetet för att utveckla den egna verksamheten.

Sedan starten har Sundsvall Convention Bureau bidragit till möten och kongresser för över hundra miljoner kronor. Men utöver det ekonomiska värdet finns många andra effekter.
– Ett väl arrangerat möte är ett kostnadseffektivt strategiskt verktyg, säger Monika Zetterberg.

Sundsvall Convention Bureau startade sommaren 2015 och har som uppgift att stötta företag och organisationer som vill hålla möten och konferenser i stan. Monika Zetterberg och Kenneth Eriksson driver verksamheten, som bekostas av kommunala medel, och ger helt kostnadsfritt stöd.
– Det handlar om att hjälpa och stötta dem som räcker upp handen och säger att nästa gång så träffas vi i Sundsvall. På så sätt kan vi bidra till att stärka regionen och skapa tillväxt, säger Kenneth Eriksson.
Sundsvall Convention Bureau hjälper inte till med själva genomförandet, utan fungerar som dörröppnare till den lokala besöksnäringen.
Mötesindustrin är en viktig del av den växande besöksnäringen och skapar intäkter för bland annat hotell, mötesanläggningar och restauranger. I genomsnitt spenderar en kongressdeltagare cirka 3 500 kronor per dygn. Räknat på de 26 möten som hållits med stöd av Sundsvall Convention Bureau sedan starten för tre år sedan handlar det totalt om en omsättning på över hundra miljoner kronor.
– Det ekonomiska värdet är förstås viktigt. Men förutom det så bidrar kongresser till att stärka Sundsvalls varumärke och ger bra PR.
Monika Zetterberg påpekar också att det inte bara handlar om plus i kassan för besöksnäringen.
– Utifrån behovet kan mötet användas för att kompetensutveckla befintlig personal, attrahera nya talanger, investerare och företag och att marknadsföra den egna verksamheten. Oavsett om man vill stärka Sundsvall som IT-stad eller locka nya medarbetare till sjukvården kan mötet användas som ett effektivt verktyg.
Kenneth Eriksson menar att man måste se mötet som ett strategiskt verktyg för att utveckla den egna verksamheten.
– Att ta på sig det lokala värdskapet för ett stort möte eller kongress är ett effektivt sätt att kompetensutveckla den egna personalen, eller ett verktyg för att rekrytera nya medarbetare. Det är en möjlighet att marknadsföra den egna verksamheten och att bygga nya nätverk, säger han.
Sundsvall Convention Bureau står också bakom priset som Årets ambassadör vid Sundsvall Business Awards. Bland de nominerade finns Bo Rhodiner från det gastronomiska sällskapet Chaine des Rôtisseurs som ordnade Grand Chapitre i Sundsvall, Kristin Eriksson på miljökontoret som stod bakom Sveriges miljökommuners höstmöte samt Fredrik Granholm, Region Västernorrland, med konferensen Tactical Trauma.

Stora evenemang kommer

Kommande år kan Sundsvall bland annat se fram emot Scenkonstbiennalen nästa år med cirka 2 000 deltagare. Och 2020 och 2021 hålls två internationella konferenser i stan med Bolagsverket som värd.
Konkurrensen är hård och många andra städer har liknande verksamheter för att locka möten till just sin stad.
– Sundsvall har bra förutsättningar och är en bra konferensstad. Den ligger mitt i Sverige och här finns goda kommunikationer, men det som är vårt starkaste argument är våra lokala värdar, säger Monika Zetterberg.

Fakta/

Sundsvall Convention Bureau etablerades 2015 som en del av Näringslivsbolaget efter ett beslut i kommunfullmäktige. Man erbjuder kostnadsfria tjänster för att stötta aktörer som vill hålla ett möte eller kongress i Sundsvall.
Uppdraget är att skapa tillväxt via möten och därmed göra Sundsvallsregionen till en mer attraktiv region att besöka, arbeta, studera, bo och investera i på både kort och lång sikt.
Man ska också via möten underlätta kompetensutveckling och rekrytering för att bevara viktiga befintliga verksamheter och talanger i regionen.
Sedan starten har verksamheten bidragit till ett 25-tal möten. Den turistekonomiska omsättningen beräknas till över hundra miljoner kronor.

Thomas Ekenberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here