Eitech gör el och tele för nya badhuset i Timrå

Timrå nya badhus ska stå färdigt hösten 2022.

Eitech har vunnit kontrakt för samtliga installationer av el- och telesystem i det nya badhuset som byggs i Timrå.

P

rojektet genomförs i så kallad partnering, där NCC och Timrå Kommun samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog.
I Eitechs åtagande ingår installation av all elteknik, bland annat system och utrustning inom kraftförsörjning, tele, belysning, larm, säkerhet och elenergiproduktion.
– Samverkan, funktion, ekonomi och hållbarhet är centrala delar i vårt sätt att leda och utföra projekt, vilket överensstämmer väl med mål- och kravbilden för badhuset i Timrå där många tekniska system ska kommuniceras på en mindre yta och i en komplex miljö, säger Christer Johansson, enhetschef för Eitechs installationsverksamhet i Sundsvall.
Det nya badhuset placeras på Timrås idrottsplats i direkt anslutning till skola och ishall, samt omfattar en yta om cirka 6 000 kvadratmeter med en bassäng med åtta stycken 25-metersbanor, en undervisningsbassäng med 4 stycken 25-metersbanor med höj- och sänkbar botten. Det kommer också byggas för familjebad, friskvård och träningsgym. I anslutning till badet planeras även fik och mötesrum.
Anläggningen beräknas kosta cirka 2170 mkr och vara färdigställd hösten 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here