Endast 12 procent av företagen har kvinnlig vd

Andelen kvinnliga styrelseledamöter och vd:ar ökar bland Västernorrlands företag. Men skillnaden är stor mellan olika branscher.

Andelen kvinnor i styrelser och ledning i Västernorrland ökar. Sedan 2013 har andelen företag med minst en kvinna i styrelsen ökat från 33 till 42 procent. Men bara 12 procent har en kvinnlig vd. Det visar en undersökning från Almi.

undersökningen ingår företag i länet med över 5 mkr i omsättning och minst fem anställda.  Några resultat:

• Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ökar marginellt från 41 procent till 42 procent jämfört med föregående års undersökning.
• 12 procent av länets företag har en kvinnlig vd, jämfört med 11 procent förra året. Bland de nytillkomna företagen är andelen kvinnliga vd:ar högre.
• Av länets totalt drygt 3 000 styrelseledamöterna är 20 procent kvinnor, vilket är samma nivå som förra året. 13 procent av styrelserna har en kvinna som ordförande.

– Vi arbetar aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Eva Högdahl, vd för Almi Mitt.
En positiv trend är att i de nya företagen är andelen kvinnor betydligt högre. Bland de vd-poster som tillkommit sedan 2013 i Västernorrland är hela 51 procent kvinnor.

Lägst inom tillverkningsföretag

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst i Västernorrland är den inom annan serviceverksamhet samt vård och utbildning med 71 respektive 65 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 31 procent.
– Intervjuerna visar att styrelsen är en outnyttjad potential för många företag. Vd som har en aktiv styrelse ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företagets utveckling. Trots det är det så mycket som 48 procent av bolagen som bara har en ordinarie ledamot i styrelsen, säger Anna Lundmark Lundbergh på Almi som ansvarar för undersökningen.

Aktiv styrelse

Intervjuerna visar även att ett aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling. De företag som har ett aktivt styrelsearbete med minst fyra styrelsemöten per år anser att styrelsearbetet gör stor nytta. Dessa bolag planerar i högre grad än andra att göra störres satsningar inom de närmaste åren. De har i högre grad externa ledamöter och planerar att ta in fler.
Ägarna till dessa bolag ser ökad mångfald som viktig. De har också i högre grad ökat andelen kvinnor styrelsen. De som rekryterat nya ledamöter säger också att de borde ha gjort det tidigare då det visat sig gynna bolagets utveckling.
– De som ser styrelser som ett kraftfullt verktyg att utveckla företaget ser till att öka mångfalden bland ledamöterna och då inte minst kvinnor, säger Anna Lundmark Lundbergh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here