Solfångare från Härnösand på svenska paviljonen i Dubai

solfångare
Absolicon deltar på den svenska paviljongen vid världsutställningen i Dubai nästa år.

Härnösandsföretaget Absolicon medverkar i världsutställningen i Dubai nästa år. Företagets energilösning för solvärme ska användas för att producera vatten och värme i den svenska paviljongen.

V

ärldsutställningen Expo 2020 är framskjutet till nästa år med invigning den 1 oktober. Det är första gången den hålls i Mellanöstern och Absolicon har utsettts som et show case av innovativ svensk hållbarhetsteknik och deras teknik kommer att visas skarpt i den svenska paviljongen ”The Forest”.

Ligger i framkant

– Det är otroligt roligt att lyftas fram som en av de stora hållbarhetsinnovationerna i vårt land och är en chans att visa att vi som svenskt företag ligger i framkant av utvecklingen kring solgenererad värme till fastigheter, fjärrvärme och industri, säger Joakim Byström, vd för Absolicon.
Han påpekar att drygt hälften av världens energibehov är i form av värme, som i dag till stor del produceras med hjälp av fossila bränslen med stor negativ miljöpåverkan som följd.

Hög verkningsgrad

– Vår solfångare har en optisk verkningsgrad på över 76 procent vilket gör att den på ett mycket effektivt sätt och som enda solfångare i världen kan ta till vara på en majoritet av solinstrålningen och föra den vidare till diverse värmeprocesser i hus och industrier,
Förhoppningen är också att världsutställningen i Dubai ska öppna marknaden i Mellanöstern för Härnösandsföretaget som gjort en nyemission på 50 mkr har nyligen skrivit avtal med samarbetspartners i Indien, Mongoliet, Peru och Ecuador och Ghana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here