Företagare i länet heter helst Lars

Hur många företagare med namnet Lars känner du?

Vill du veta medelåldern på länets företagare? Eller hur många jobb som småföretagen skapar i Sundsvall? I en ny rapport från Företagarna kan du hitta hårda fakta om näringslivet i länets kommuner.

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Västernorrland – med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.
– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin kommun. Vi hoppas att de tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Joakim Sjöstedt, regionchef för Företagarna i Västernorrland.

Vanligaste yrkena

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Livskraftiga företag

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.
– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag, säger Joakim Sjöstedt.

Sex fakta om företagandet i Västernorrland

  • Härnösand är kommunen i Västernorrland med flest nystartade företag (9,9 per tusen invånare) kvinnliga företagsledare (10 %).
  • Kramfors är kommunen med högst medelålder bland företagsledarna (53,2 år).
  • Vård & omsorg samt sociala tjänster är de största branscherna i Västernorrland.
  • Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Västernorrland (367 st).
  • Medelåldern på företagarna i Västernorrland är 52 år.
  • Antal jobb i Sundsvalls småföretag: 16 882.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here