Satellit används i kampen mot skadedjur i skogen

Skog som angripits av granbarksborre
Granar som angripits av granbarkborre.

Satellitteknik används i kampen mot granbarkborren. Skogsägare kan jämföra bilder över sin skog för se trädens status och livskraft.

G

enom att jämföra satellitbilder från olika tidpunkter och göra en förändringsanalys kan man se om granarnas vitalitet minskat, vilket kan tyda på angrepp av granbarkborre. Metoden har redan använts av flera skogsbolag i sina egna kartsystem med goda resultat. Nu kan även skogsägare göra förändringsanalyserna av sin egen skog via Skogsstyrelsens karttjänst Skador på skog.

Angripen skog

– För skogsägare med stora områden granskog är förändringsanalyserna till stor hjälp eftersom de ser vilka områden som kan vara drabbade och som måste kontrolleras och åtgärdas om granarna är angripna, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen.
När en gran angripits av granbarkborre kommer vitaliteten, det vill säga livskraften, i trädet att minska successivt innan granen slutligen dör av angreppet. För att rädda virkesvärdet, och minska spridningen till andra träd, är det viktigt att de angripna träden avverkas och transporteras till industrin i ett så tidigt skede som möjligt.

På nära håll

De allra tidigaste angreppen, när granbarkborrarna just börjat gnaga sig in i granarnas bark, kan bara upptäckas genom att gå runt i skogen och granska träden på nära håll. För att veta var man ska leta efter de tidiga angreppen kan skogsägaren ta hjälp av en riskkarta som visar vilka områden som har störst risk att drabbas.
Förändringsanalyserna kan också användas redan nu för att lokalisera förra årets skador, då det kan finnas nya angrepp nära dessa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here