Forskning som imiterar naturen belönas med halv miljon

Professor Armando Cordova vid Mittuniversitetet får 500 000 kronor för sin forskning kring cellulosabaserade förpackningar med högre styrka, bättre flexibilitet och som är mer vattenavvisande än dagens motsvarigheter.

Ett intressant forskningsområde där Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond ser att Armando Cordova kan komma fram med viktiga resultat som kan ha stor betydelse i framtiden.
Så lyder motiveringen för priset på en halv miljon kronor. Priset ska bidra till insikter om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri och prissumman kan användas för gränsöverskridande kunskapsutbyten med andra länder.

Bra ytskikt

En utmaning för cellulosabaserade material är att skapa bra ytskikt som står emot fukt samt att skapa material med en hög styrka.
– Cellulosa är viktigt för Sverige och Skandinavien. Kan vi skapa nya möjligheter som fungerar och matchar dagens material, och som dessutom kan göras tunnare och spara på transporter, samtidigt som vi optimerar användningen av skogsråvaran, har vi ett stort försprång. Då har vi lyckats öppna nya dörrar för skogsindustrin och skapat möjligheter att ersätta fossilbaserade material med hållbara lösningar, säger Armando Cordova.
I hans forskning används en form av miljövänlig katalys där naturliga komponenter fästs på cellulosamaterial för att skapa just en ökad styrka och tålighet mot väta hos pappers- och kartongmaterial.

Ökad tålighet

Kort sagt har Cordovas forskningsgrupp hittat sätt att imitera naturens egen förmåga. Resultatet blir en effektiv barriär som i framtiden kan göra det möjligt att exempelvis ersätta tjockare förpackningsmaterial med ett tunnare material med bibehållen funktion. Men inte nog med det, gemensam forskning med KTH visar att det också går att öka materialets brandtålighet. Forskningen har också visat att tekniken är fullt möjlig att skala upp till större volymer. 14
Forskningen har hittills varit inriktad på cellulosa och lignocellulosa. Med hjälp av prispengarna vill Cordova nu ta forskningen vidare till nanocellulosa och ytbehandling.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here