Hållbarhet i fokus för småföretagen

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
– Småföretagens engagemang krävs för att klara klimtatomställningen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Nio av tio företagare anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och att bedriva ett hållbarhetsarbete. Två av tre gör det redan och över hälften har som ambition att minska sina utsläpp.

Företagarna har tillsammans med Fossilfritt Sverige och Beyond Intent gjort en undersökning kring företagens hållbarhetsarbete. Den visar att dubbelt så många företag ser i dag en positiv påverkan av kundrelationerna av sitt hållbarhetsarbete, jämfört med när frågan undersöktes 2015.
− Hållbarhetsarbete är och kommer bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg både på den inhemska och globala marknaden. Det företag som kan bedriva ett trovärdigt och effektivt hållbarhetsarbete har därför mycket att vinna, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Klimatfrågan sticker ut

Klimatfrågan framstår som särskilt viktig i småföretagens hållbarhetsarbete. De flesta har ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser och nästan hälften har redan vidtagit någon form av åtgärd. Samtidigt är de största hindren för svenska småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser affärsrelaterade, som ökade kostnader och brist på affärsnytta.
− Det finns nära en miljon småföretag i Sverige, deras engagemang och deltagande krävs om vi ska klara klimatomställningen. Att de känner ett ansvar och samtidigt ser en affärsnytta med att satsa fossilfritt är väldigt hoppingivande. Nu krävs att de ges rätt förutsättningar att ställa om, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Kunskapssatsningar

Undersökningen visar att nio av tio företagare tycker att det är viktigt att företagen tar sitt samhällsansvar. Två av tre bedriver redan ett hållbarhetsarbete.
Företagarna och Fossilfritt Sverige efterlyser en rad åtgärder som kan bidra till att underlätta för mindre företag att bedriva hållbarhetsarbete. Det handlar bland annat om tydlig, långsiktig och förutsägbar statlig styrning, ekonomiska stimulanser och satsningar på kunskap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here