Stiltje för detaljhandeln

detaljhandeln

Detaljhandeln i länet omsatte 16 miljarder kronor under 2019, vilket är samma nivå som året innan. Sundsvall är den stora handelsplatsen i Västernorrland. Här sker över hälften av all detaljhandel i länet.

N

y siffror från HUI Research visar att Sundsvall hade störst omsättning i detaljhandeln i Västernorrlands län år 2019 hade med 8,5 miljarder kronor, följt av Örnsköldsvik med 3,5 miljarder kronor och Härnösand med 1,2 miljarder kronor. Jämfört med år 2018 stod omsättningen still.

Stark tillväxt i Timrå

Starkast utveckling visade Timrå med en tillväxt om 2 procent, vilket motsvarar en ökning med 7,7 miljoner kronor.
Under fjolåret uppvisade fler av Sveriges kommuner en positiv tillväxt än under föregående år. År 2019 ökade 242 av Sveriges 290 kommuner sin detaljhandelsomsättning, vilket är 10 fler än år 2018. I 28 kommuner förblev detaljhandelsomsättningen oförändrad medan 20 kommuner uppvisade negativ tillväxt.
HUI pekar också ut ett urval av händelser i detaljhandeln under året, som att Eko Stormarknad har öppnat i Birsta och fått Jysk som granne våren 2020. Åhléns och Makeup Store stängde sina butiker i Birsta City under våren 2020. I Oskarsgallerian i Örnsköldsvik byggde H&M under vintern 2019 ut sin säljyta med 500 kvadratmeter för att få plats med H&M Home. Biltemas planerade öppning som skulle ha skett under 2019 i Örnsköldsvik har dock avbrutits.

Handeln ökade

Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 692 miljarder kronor under år 2019, vilket innebar en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2018. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige utgjordes år 2019 till 89 procent av butiksbunden handel och till 11 procent av e-handel.
I dagsläget står den butiksbundna handeln för 89 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige medan e-handeln står för 11 procent. Under kommande år förväntas e-handelns andel fortsätta att öka. E-handeln förväntas stå för en stor del av tillväxten i detaljhandeln – särskilt när det gäller sällanköpsvaruhandeln.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here