Kostnaden för att anställa ny personal

Du måste räkna in rekrytering, utbildning, förmåner och mer…

Företag som är nystartade tvekar ofta att börja anställa, även när de behöver personal, på grund av de faktiska kostnaderna för att anställa. Det är lätt att glömma att kostnaden för att anställa en ny medarbetare innebär mer än bara lönen, som kan vara betydande i sig själv. Men när du väl räknar in kostnaden för rekrytering, utbildning och mer, så ökar kostnaderna.

Tänk på

  • Kostnaden för att anställa en ny medarbetare går långt utöver att bara betala för lönen, det omfattar rekrytering, utbildning, förmåner och mer.
  • Små företag spenderade i genomsnitt mer än 15 000 kr på utbildning, per anställd, 2019.
  • Att integrera en ny medarbetare i organisationen kan också kräva tid och ha kostnader.
  • Det kan ta upp till sex månader eller mer för ett företag att börja tjäna pengar på sin investering i en ny anställning.

Kostnaden för att rekrytera

Bara priset för att hitta rätt person att anställa kan vara högt. Dessa inkluderar annonsering av tjänsten, tidskostnaden för en intern rekryterare, tidskostnaden för en rekryterares assistent att granska meritförteckningar och utföra andra rekryteringsrelaterade uppgifter, tidskostnaden för den person som genomför intervjuerna, bakgrundskontroller samt olika bedömningstest före anställning.

Inte alla nyanställningar kommer att kräva samma process, men till och med en anställd på minimilön kan kosta ett företag runt 35 000 i anställningskostnader, både direkta och indirekta. Att använda rätt verktyg, som den bästa rekryteringsmjukvaran, är ett sätt att spara tid och pengar under detta steg.

Kostnaden för utbildning

Rekrytering är bara det första steget i processen. När rätt person är på plats så måste företaget tillhandahålla en adekvat utbildning så att den nya medarbetaren kan göra jobbet och börja producera åt företaget. Utbildning visar sig vara en av de dyraste investeringarna ett företag kan göra.

Enligt en nyligen genomförd studie spenderade företag i genomsnitt 15 000 per år på utbildning per anställd 2019. Under samma år ägnade anställda i genomsnitt 42,1 timmar åt utbildning. Och det är inte nödvändigtvis bara kostnaden för utbildning man får räkna med utan även för orientering och inledande arbetsträning.

Kostnaden för lön och förmåner

Den uppenbara kostnaden för en nyanställd – lönen – kommer med en del annat. Förmånerna sträcker sig från mindre, som gratis kaffe i den anställdes pausrum, till större, såsom livförsäkring, ersättning för utbildning… listan fortsätter.

Dessa kostnader kan också oväntat öka om den nyanställde skadas på jobbet, vilket kan vara särskilt kostsamt för ett mindre företag. Av denna anledning är det viktigt för arbetsplatser att se till att de arbetar med ett av de bästa försäkringsbolagen för småföretag.

Kostnaden för integration på arbetsplatsen

En annan till synes mindre punkt bör inte förbises: Integration på arbetsplatsen, från att tilldela den nyanställde ett skrivbord till att placera dem hos rätt team av arbetskamrater, kan vara kostsamt. Det handlar om mer än att bara tillhandahålla en dator och en ergonomiskt utformad skrivbordsstol; det finns också kostnaden för fysiskt utrymme samt programvara, mobiltelefon, resor och all speciell utrustning eller resurser som krävs för jobbet.

Utgifterna kan också förändras som ett resultat av anpassningar som krävs för säkerheten för kontorsanställda som återvänder under pandemin.

När går det jämt upp

Målet med alla dessa investeringar är en ökad produktivitet – åtminstone är det därför företag gör investeringen att nyanställa. Men det kan ta tid innan kostnaderna täcks och företagen får avkastning på sin investering. En typisk chef på mellannivå kräver 6 månader för att det ska gå jämt upp. Med andra ord så måste en chef på mellannivå vara på jobbet i mer än sex månader för att företaget ska tjäna tillbaka sin investering på den anställningen.

Produktivitetsskalan kan delas upp i tre perioder:

  • Ungefär första månaden: Efter avslutad utbildning så arbetar nyanställda med cirka 25% produktivitet, vilket innebär att kostnaden för förlorad produktivitet är 75% av den anställdes lön.
  • Vecka 5 till 8: Nivån går upp till 50% produktivitet, med en motsvarande kostnad på 50% av den anställdes lön.
  • Vecka 9 till 12: Under denna tidsram når den anställde vanligtvis en produktivitet på upp till 75%, med kostnaden 25% av den anställdes lön.
  • Efter 12-veckorsgränsen: Företag kan förvänta sig att en ny anställning når full produktivitet.

Poängen

Att anställa en ny medarbetare är inte ett beslut som det ska tas lätt på, eftersom det hamnar på företagets budget. Men utan arbetare blir det inte mycket arbete gjort, så även om investeringen kan få företagets revisor att protestera, så kan en bra nyanställning göra investeringen värd besväret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *