Företagens dom över stöden under Coronakrisen

Småföretag under coronakrisen
Företagen efterfrågar särskilt sänkta kostnader att anställa som verktyg för att återstarta ekonomin och sysselsättningen, enligt en studie från Företagarna.

Otillräckliga och krångliga. Det är småföretagens bild över stödåtgärderna under Coronakrisen. Och hälften av alla företagare uppger att regeringens krisåtgärder inte är anpassade för deras företag.

D

et är Företagarna som via sin företagarpanel ställt frågor till landets småföretagare. Den visar att två av fem företagare (39 procent) uppger att de haft behov av stödåtgärder under Coronakrisen. Det är framförallt behov av att minska personalkostnader som gjorts genom att använda stöden sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermittering och utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader.

Krångliga åtgärder

Några intressanta resultat:
• Regeringens krisåtgärder beskrivs som otillräckliga och krångliga. Upp emot hälften (47 procent) av alla företagare uppger att regeringens krisåtgärder inte är anpassade för deras företag.
– Att stöden i så hög utsträckning har uppfattats som krångliga och dåligt anpassade till företagens verklighet borde vara en varningsklocka för regeringen om de menar allvar med att stödja Sveriges företag under denna svåra tid, säger Erik Ageberg, expert på Företagarna.
• Var tredje företagare har varit rädd för att bli återbetalningsskyldig, vilket Företagarna tror beror på regeringens otydlighet och kontinuerliga förändringar av stödens villkor i efterhand.

Sänk kostnaden för att anställa

• Kostnaden att anställa är det område där det är viktigast att det sker en förbättring. Över var fjärde företagare anser att detta är den viktigaste frågan.
– Undersökningen visar att företagen särskilt efterfrågar sänkta kostnader att anställa som verktyg för att återstarta ekonomin och sysselsättningen. Minskad regelbörda, sänkt skattetryck och att osund konkurrens stoppas är andra centrala områden för att vi ska få den omstart Sverige nu så tydligt behöver, säger Erik Ageberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here