Svenskt Näringsliv varnar: Krisen är inte över

Andelen företag som minskar antalet anställda, drar ner på investeringarna och ser minskad försäljning ökar kraftigt, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Länets företagare ser kraftiga minskningar av både produktion och efterfrågan. Dessutom drar många ner på sina investeringar. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för Västernorrland.

F

öretagarpanelen vittnar om att det fortfarande är ett oroligt läge i Västernorrland. Närmare 36 procent av företagen har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och 47 procent av företagen har sett sin produktion och försäljning minska.

Vändning uppåt

Samtidigt tyder en del indikatorer på att det utifrån historiskt låga nivåer börjar vända uppåt.
– Det finns risk för en långvarig lågkonjunktur, därför är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen. Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrlands län.
Pandemins effekter syns fortfarande tydligt. Den ekonomiska aktiviteten utifrån sysselsättning, investeringar och produktion är fortfarande klart lägre än normalt. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka har exempelvis inte varit lägre sedan 1987, enligt SCB:s statistik.

Antalet anställda minskar

Krisen har även påverkat antalet anställda negativt. Av företagen anger 34 procent att de har färre anställda nu jämfört med för sex månader sedan. Av företagen anger 20 procent att de tror att antalet anställda kommer att vara ännu lägre om ytterligare sex månader.
– Läget på arbetsmarknaden är mycket allvarligt med en hög arbetslöshet som riskerar att bita sig fast. För att skynda på återhämtningen behövs nu en näringspolitik som gynnar investeringar och jobbskapande.  Investeringar som görs nu är en avgörande faktor för hur konkurrenskraften kommer kunna utvecklas framåt, avslutar Anna Hedensjö Johansson.
I panelen svarade 107 av svenskt Näringslivs medlemsföretag på frågor kring konjunkturen och hur deras verksamheter har utvecklats det senaste halvåret och vad de tror om de kommande månaderna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here