Krångliga regler bromsar gröna näringar

Företag inom skog, jordbruk och fiske upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt.

Regelkrångel hämmar tillväxten för företag inom de gröna näringarna skog, jordbruk och fiske. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket.

Nästan hälften av företagen inom de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. Andelen är betydligt högre inom de gröna näringarna än företag i andra branscher.
Miljöregler, plan- och byggregler samt branschspecifika regler drabbar gröna företag extra hårt, enligt en undersökning där Tillväxtverket för första gången undersöker företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske.
– De gröna näringarna omfattas av en hel del regler från olika håll. En del EU-regler kan upplevas som svåra att anpassa till den svenska verkligheten, säger Olof Dunsö, projektledare för undersökningen.
När det gäller finansiering är det en högre andel av företag inom de gröna näringarna som sökt och blivit beviljade lån och krediter samt offentliga stöd och bidrag. Särskilt gäller det jordbruk. När det gäller offentliga stöd och bidrag kan det förklaras med att många av EU-stöden ska främja just jordbruket.
– Vi står inför stora förändringar i framtiden. Det handlar om klimatet, en växande befolkning och att mark behöver användas effektivare. Det är därför viktigt att stödja företag som vill utvecklas med hänsyn till de här förändringarna, säger Olof Dunsö.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here