Regelverk missgynnar Företagares föräldraledighet

Dagens regler tvingar många företagande föräldrar att välja mellan sitt företag och sitt föräldraskap.

Fyrkantigt regelverk tvingar många företagare att välja mellan sitt företag och föräldraledighet. Två av fem företagare med småbarn har inte varit föräldralediga alls.

Ett regelverk som inte är anpassat efter företagarnas villkor, svårigheten att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd och myndigheternas oförståelse för företagandets villkor. Det är några av trösklarna när småföretagare försöker ta ut föräldraledighet.
– Naturligtvis är det ett fritt val att starta eget företag. Att det är ett fritt val får däremot inte bli till en ursäkt för att företagare, som betalar sin egen och anställdas löner och skatter, ska ha ett sämre skydd när de behöver det, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert hos Företagarna.

Negativ inställning

Organisationen har tagit fram en rapport kallad #Föräldrafällan 2.0. Den visar att 93 procent av företagarna är negativt inställda till att antalet föräldraledighetsdagar bör öka. Bland företag med över tio anställda anser två av fem företagare att antalet dagar i föräldraförsäkringen istället bör minska.
– Företagare har svårt att utnyttja föräldraledighetsdagar utan att bryta mot regelverket som systemet är riggat idag, för det går i regel inte att lämna sin verksamhet och vara helt ledig även om man har fått barn. Regeringen bör därför prioritera att möjliggöra för företagare att nyttja föräldraförsäkringen innan de satsar på mer ledighet till anställda, säger Erik Ageberg.

Utanför systemet

Över hälften av företagarna anger att de är positivt inställda till att ställa sig utanför socialförsäkringssystemet och själva bygga upp buffertar i sina företag, och därmed minska eller helt slopa att betala in egenavgifter/sociala avgifter.
– Företagare borde befrias från att betala in pengar till ett system som de knappt kan ta del av. En privat försäkring hade kunnat bidra till en högre flexibilitet och möjliggöra ett starkare skydd än dagens bristfälliga lösning, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.
Studien visar att 39 procent av företagarna med småbarn har inte varit föräldralediga med sina barn. Var fjärde företagare som ansökt hos Försäkringskassan om att få sin SGI fastställd har haft problem med detta.
I Företagarnas undersökning är över hälften (54 procent) positiva till att själva bygga upp buffertar i sina företag och i gengäld minska, eller helt slopa, att betala in egenavgifter/sociala avgifter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here