Så får du dina medarbetare att orka till 70

Med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan arbetsgivaren underlätta för medarbetarna att jobba längre upp i åren.

Pension vid 70 år. Det kan bli verklighet för dagens unga. Men hur ska vi klara ett långt arbetsliv?

Pensionsgruppen lämnade tidigare i höst ett förslag om en höjd riktålder för pensionen, med syfte att anpassa pensionsåldern till våra allt längre liv. För en person som är född mellan 1983 och 1996 innebär det att den nya
riktåldern 70 år enligt förslaget. Att den unga generationen ska orka jobba tills
70, kommer, till skillnad från tidigare generationer, handla allt mer om den psykiska hälsan än om den fysiska. Studier från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att psykisk ohälsa och livsstilsrelaterade sjukdomar är det som år 2030 kostar mest inom sjukvården,
även globalt.
– Idag ser vi höga nivåer på sjukskrivningar, och den vanligaste förklaringen till sjukfrånvaro är psykisk ohälsa, även i de yngre åldersgrupperna. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Det drabbar individer, företag och samhällsekonomin hårt om vi inte vänder skutan nu, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Saknar arbetsmiljöarbete

På dagens arbetsmarknad är det en större andel som anställs i tjänsteföretag, där det inte är lika vanligt med kollektivavtal eller andra privata trygghetslösningar. Många av de mindre företagen saknar också ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
– Det kan bli oro och stress för en arbetsgivare som känner sig osäker på om hen kan tillgodose de anställdas behov av personanpassat stöd vid psykisk ohälsa. Arbetsmarknaden präglas allt mer av flexibla anställningar, vilket också kan påverka hälsan och skapa oro hos de anställda. Det innebär också att individen får ett större ansvar att ta reda på vilket skydd man har genom sin anställning och att själva kunna sätta gränser.
– Likaså måste man själv ha koll på om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension och andra lösningar för att trygga ekonomin, såsom sjuk- och olycksfallsförsäkringar, säger Kristina Ström Olsson. Hon pekar också på att arbetsgivaren har en viktig roll.
– Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete är ett bra verktyg för att förebygga ohälsa och för att tidigt kunna göra insatser i personalgrupper eller hos enskilda medarbetare.

Tips för ett hållbart arbetsliv
  • Försäkra dig. Se till att du omfattas av kollektivavtalade eller privata försäkringar som ger ekonomisk trygghet om något oförutsett inträffar. Kolla upp om din arbetsgivare gör pensionsavsättning till dig annars bör du se över om du kan kompensera för detta privat.
  • Det är även viktigt att arbetsgivaren har säkerställt ett oberoende expertstöd om du som anställd behöver hjälp med att förebygga ohälsa eller rehabiliteras tillbaka till god hälsa.
  • Ta hand om dig. Ge dig tid att reflektera över din arbetssituation och ditt livspussel i stort. Våga säga nej. Prioritera sömn, vardagsrörelse, sund kost och gemenskap.
  • Bidra till en hälsofrämjande kultur genom att se och uppmuntra dina kollegor och genom att våra prata och våga fråga.

Källa: Länsförsäkringar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here