Så skapar du ett starkt team som jobbar för din affärsidé

För att skapa ett starkt lag måste du redan som nystartad företagare börja tänka i team, menar Kent Nordin, affärsrådgivare på BizMaker.

För att lyckas i affärer måste du ta hjälp av andra. Fundera över vad du är bra på och sätt ihop ett dream team.
– Kontakta alla som du i din vildaste fantasi kan komma på skulle kunna vara till nytta för dig och ditt företagande, nu och i framtiden, säger affärsrådgivaren Kent Nordin på BizMaker.

Kent Nordin har lång erfarenhet av att utveckla både människor och företag. I sin roll som affärsrådgivare på BizMaker träffar han entreprenörer som har mycket att vinna på att ta hjälp av andra. Men de flesta färska företagare vet inte om att stöd och hjälp finns att få.
– En nybliven företagare är ofta väldigt ensam när avgörande beslut ska tas och arbetet ska göras. Det finns ingen som tar vid när orken och inspirationen tryter eller när barnen är sjuka. Att då tänka ”det är bara att ta i lite till” är absolut inte ett hållbart företagande. Här gäller det att ta hjälp, säger Kent Nordin.

Hur hitta rätt?

Men hur gör man för att hitta sitt rätta team som lyfter både företagaren och företaget? Kent Nordin betonar att det inte finns någon patentlösning som fungerar för alla.
Däremot bör alla ”tänka team” tidigt. Det är just tankeprocessen som är hela grejen med att skapa ett starkt lag.
– Ha med det här tänket redan när du presenterar din ide för Almi, Miun Innovation, Nyföretagarcentrum eller oss på BizMaker. Kommer du att orka dra i allt själv? Kan du finansiera processen för att komma ut på en lokal, nationell eller internationell marknad på egen hand, eller behöver du hjälp?
Rätt team är olika kompetenser, personer och kontakter i olika skeden av företagandet, menar Kent Nordin.
– Fundera över vilka roller är du bra på. Och vilka delar behöver du ha andra till. Det kan vara i form av anställda, konsulter eller andra typer av rådgivare och mentorer.

Idébärare

Entreprenören spelar huvudrollen när det gäller att hitta och locka till sig det rätta teamet. Det är ju du som företagare som är idébäraren. Här gäller det att våga tänka brett och med öppna sinnen.
– Kontakta alla som du i din vildaste fantasi kan komma på skulle kunna vara till nytta för dig och ditt företagande, nu och i framtiden. Men glöm inte att
beskriva ”what’s in it for them”. Varför ska en riskkapitalist gå in med kapital i ditt bolag, eller varför ska en mycket kompetent senior styrelseräv gå in och stötta just din verksamhet?
Att hitta sitt drömteam är en sak. Att behålla det är en annan.
– Din energi och attityd påverkar gruppen. Därför ska du vara prestigelös och skapa en stämning bland individerna i ditt team, som är positiv och öppen för nya infallsvinklar.

Företagskultur

Företagskulturen är också viktig. Målet är ju givetvis att ha en utvecklande kultur där alla tydligt ser möjligheter till nästa steg och personlig utveckling.
– Belöna prestationer och engagemang, skapa tydliga utvecklingstrappor som belönar ständigt lärande. Uppmuntra en öppen relation där alla kan dela med sig av sina framgångar och sina misslyckanden. I team där det är okej att misslyckas ökar graden av kreativitet och  möjlighetstänk, säger Kent Nordin.

Så får du teamet att hålla ihop

  1. Klara syften och mål – Ha ett gemensamt syfte och mål som alla förstår och känner sig motiverade inför. Det hjälper teamet att hitta rätt inriktning på arbetet
  2. Tydliga roller – Vem ska göra vad och vilka roller har vi? Och vem passar bäst för olika uppgifter? Var inte rädd för att delegera.
  3. Bra struktur och tidsplaner – Bygg en struktur som teamet kan jobba efter. Bestäm hur samarbetet ska se ut, och gör en tydlig struktur för möten och samordning. Sätt relevanta deadlines och var övertydlig i alla uppgifter.
  4. Relevant uppföljning – Använd transparenta och relevanta mätmetoder för målstyrning och aktivitetsplanering så att teamet vet att ni är på rätt väg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here