Sågspån blir nedbrytbar plast

I ett nytt forskningsprojekt satsas 16 mkr under tre år för att utveckla nya hållbara produkter med restprodukter från skogsindustrin som sågspån, fiberslam, bark och lignin.

Projektet kallas Green Bioraff Solutions är svenskt-finskt forskningsprojekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter
från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och
fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial. Projektpartners är Karleby universitetscenter
Chydenius, som leder projektet och Centria yrkeshögskola i Finland, samt RISE Processum i Sverige med kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall. Dessutom finns ett flertal industriföretag med som intressenter i projektet. – Vårt gränsöverskridande projekt är ett bra exempel på hur kompetenser och pilotutrustningar på båda sidor om Bottenviken utnyttjas för gemensamma mål. Det är både effektivt och kommer att göra nytta för både svenska och finska företag, säger projektledaren Tina Asplund. Green Bioraff Solutions finansieras av EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020, Österbottens Förbund, Region Västernorrland, Centria, Chydenius och RISE Processum. Hela projektet omfattar ca 1,6 miljoner euro på tre år.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here