Satsa på mångfald för att öka lönsamheten

Ett företag utan fokus på hållbarhet och mångfald riskerar att få nobben av både kunder och medarbetare. Regina Duymaz på BizMaker, vet varför jämställdhet och lönsamhet går hand i hand.

Att hjälpa startups att jobba både miljlövänligt och jämställt är numera en viktig del i BizMakers verksamhet.
– Som innovationsfrämjare vill vi ta ansvar och gå i bräschen för utvecklingen av ett hållbart och inkluderande samhälle. Alla nya startups vi stöttar ska till exempel ha en tydlig koppling mot något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål, säger Regina Duymaz, affärsrådgivningschef på BizMaker.
Hon påpekar att jämställdhet är så mycket mer än antalet män och kvinnor i olika sammanhang.
– Det handlar om att våga utmana normer och tänka annorlunda. Att sticka ut hakan i dag och därmed bidra till en utveckling på lång sikt.

Bryta invanda mönster
Regina Duymaz, affärsrådgivningschef på BizMaker, ser många vinster för företagare att jobba aktivt med mångfald.
– Jämställdhet och hållbarhet har blivit ett viktigt konkurrensmedel, säger hon.

Regina Duymaz ger ett konkret exempel på hur hon numera jobbar mer inkluderande.
– Det är viktigt att våra entreprenörer har med sig livet utanför företaget på resan, exempelvis familjen. Tidigare utgick jag slentrianmässigt från att en manlig entreprenör har en fru och en kvinnlig har en man. Nu ställer jag inte den typen av exkluderande frågor. Min medvetandegrad har helt klart höjts och jag tänker på mitt uttryck i mycket större utsträckning än tidigare.
Att jämställdhet och lönsamhet hänger ihop gör det förstås lättare att övertyga entreprenörerna om fördelarna med ett aktivt mångfaldsarbete, enligt Regina Duymaz.
– Det finns en massa forskning som visar på en positiv koppling mellan jämställdhet och ekonomiskt utfall. Det handlar om allt ifrån att en blandad grupp presterar bättre till att en företagsledning med både män och kvinnor har bättre kännedom om kunderna.

Värderingar påverkar

Men att arbeta jämställt ger inte bara positiva effekter i resultaträkningen. Det gör det också lättare att rekrytera.
– I dag väljer många arbetsgivare utifrån vilka värderingar den har, snarare än vilken lön de ger. Jämställdhet och hållbarhet har blivit ett viktigt konkurrensmedel om talangerna.
Detta är ännu tydligare hos de som är yngre.
– Jag jobbar mycket med Ung Företagsamhet och där har de alla flesta ett hållbarhetsperspektiv. Ungdomar känner ett mycket stort ansvar.
Samtidigt är det en bra bit kvar. Ett viktigt mål för BizMakers hållbarhetsarbete är att värdet av att vara just hållbar kommer fram tydligare.
– Vi måste våga vara långsiktiga. Kickbacken på hållbart företagande kommer inte i morgon, men är avgörande på sikt, säger Regina Duymaz.

Jämställdhet stärker ditt företag
  • En mängd studier visar på en positiv korrelation mellan jämställdhet och ekonomisk lönsamhet.
  • Forskning visar även att mångfald i en grupp leder till bättre genomsnittliga resultat i verksamheten.
  • På samma sätt ger en blandning av olika ledarskapsstilar ett mer positivt utfall i företaget.
  • Tillgången till kompetens blir förstås mycket större om man rekryterar både kvinnor och män.
  •  Kunderna är oftast både kvinnor och män – en blandad grupp ger ökad förståelse.

Källa: Allbright.se

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here