Småföretagarna öppna för praktikanter

Bland små företag är intresset stort att ta emot praktikanter.

Var tredje småföretagare i Sverige kan tänka sig att ta emot en nyanländ med erfarenhet från sin egen bransch som praktikant.

En ny undersökning från Visma visar att var tredje småföretagare i Sverige, 35 procent, kan tänka sig att ta emot en nyanländ med erfarenhet från sin egen bransch som praktikant. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav den absoluta majoriteten har en eller ett fåtal anställda.
– Småföretagens vilja att bidra till att fler utrikesfödda kan skaffa sig meriter och referenser, och därmed etablera sig på arbetsmarknaden, innebär en stor potential. Nu gäller det att ta tillvara den här kraften. Myndigheter och företag måste jobba sida vid sida, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Integration en viktig fråga

På frågan vad som skulle underlätta för de små företagen att ta emot en nyanländ som praktikant svarar 31 procent ekonomiskt stöd och 18 procent att de vill ha hjälp med att hitta rätt person.
– Integration är en viktig fråga för många och företag vill vara med och bidra. Resultatet av undersökningen tyder på att en större andel än 35 procent av företagen skulle ta emot en nyanländ praktikant om företagen till exempel får hjälp med ekonomiskt stöd eller att hitta rätt person, säger Boo Gunnarson.

Så fungerar praktik
  • En praktikplats ersätter inte ett reguljärt jobb, utan innebär att en person är på en arbetsplats för att lära sig ett arbete, en arbetsplats eller bransch.
  • Praktikplatser förmedlas av universitet, högskolor, yrkeshögskolor, gymnasieskolor, kommuner och myndigheter som Arbetsförmedlingen.
  • Du måste ha ett avtal om praktiken. Avtalet innehåller uppgifter om praktikens längd, arbetstider, arbetsuppgifter och handledare. Om du vill ta emot en asylsökande som praktikant är det Arbetsförmedlingen du ska skriva avtal med.
  • Du måste kunna ge praktikanten en handledare och ett intyg när praktiken är klar.
  • Du får inte ha näringsförbud, skatteskulder som lämnats till kronofogden eller ha stora betalningsanmärkningar.
  • Din ansvarsförsäkring gäller som om praktikanten vore en anställd. Självrisken fungerar också på samma sätt.
  • Du får inte ta betalt för att erbjuda en praktikplats och normalt sett utgår ingen lön.
  • Däremot finns olika typer av ersättningar från till exempel kommunen eller försäkringskassan.

Källa: Visma Spcs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here