Timrå får toppbetyg av företagarna

Timrås företagsklimat får det högsta betyget någonsin av företagen enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Med ett snitt på 4,5 ligger Timrå också långt över alla andra kommuner i länet.

Timrå får ett snittbetyg på 4,5 av 5 möjliga när företagen har sagt sitt över det lokala företagsklimatet. Näst bästa kommun i Västernorland är Sollefteå som får strax över godkänt med 3,3 i betyg. Övriga kommuner ligger på 3,1 eller 3,0.

Bättre än i fjol

Tre av länets sju kommuner har fått bättre omdöme jämfört med föregående år (Timrå, Sollefteå och Härnösand). Två kommuner får i det närmaste samma omdöme (Sundsvall och Ånge) medan Kramfors och Örnsköldsviks kommun får lägre betyg.
– Satsningar på företagsklimatet från en kommun ger resultat, det ser vi i år inte minst när det gäller Timrås fortsatt starka utveckling och Sollefteås kraftsamling och drivkraft, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv.

När godkänt

I år är det rekordmånga kommuner i Sverige och alla kommuner i Västernorrland som når snittbetyget godkänt.
– Det är såklart glädjande att alla kommuner i länet når ett godtagbart omdöme men det vore önskvärt med en högre och mer jämn nivå hos alla, det skulle vara bra för länets konkurrenskraft som helhet. Det här är frågor som måste prioriteras högt och konsekvent över tid av de politiska ledningarna i kommunerna säger Anna Hedensjö Johansson.

Företagsklimatet i länets kommuner

4,5

I Timrå ger företagarna det bästa omdöme genom tiderna och ökar från ett redan starkt utgångsläge till hela 4,5 på skalan. Omdömet på samtliga frågor ligger rejält över Sverigesnittet där upphandling sticker ut lite extra i rätt riktning och ligger klart över Sverigesnittet.

3,3

I Sollefteå är drivkraften påtaglig. Företagen upplever en bättre attityd på samtliga frågor jämfört med 2018. Framför allt upplever man att attityderna från kommunpolitiker och tjänstemän, tillämpning av lagar och regler samt dialog, information och service till företagen blivit mycket bättre.

3,1

I Härnösand upplever företagen en marginell förbättring jämfört med 2018 totalt sett men flera av frågorna får ett lägre omdöme jämfört med föregående år.

3,1

Kramfors har tappat på samtliga frågor förutom service till företag och hur företagen upplever tillgång till relevant kompetens som får samma betyg som 2018.

3,0

Sundsvalls företag ger ett likvärdigt betyg som 2018 på merparten av frågorna där närmare hälften hamnar under godtagbar nivå och merparten under Sverigesnittet. Företagen upplever dock en förbättring på dialogen med kommunledningen och upphandlingsområdet.

3,0

I Ånge är det sammanfattande omdömet samma som 2018 trots förändringar på enskilda områden. Företagen upplever en rejäl förbättring på dialogen med kommunledningen samt på området om konkurrens från kommunens verksamheter.

3,0

I Örnsköldsvik ger företagen ett sämre omdöme än 2018. Det enda området som man upplever blivit signifikant bättre är hur företagen upplever medias attityder till företagen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here