Tuff arbetsbelastning för privata tjänstemän

Privatanställda tjänstemän har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, enligt en ny studie.

Arbetstiden räcker inte till. Och det går inte att tacka nej till extrajobb trots hög arbetsbelstning. Det är verkligheten för drygt hälften av alla privata tjänstemän i Västernorrland, enligt en ny studie.

Novus har på uppdrag av Unionen gjort en undersökning bland tjänstemän i privata företag. Den visar att knappt hälften av tjänstemännen i Västernorrland (46 procent) får ordinarie arbetstimmar att räcka till för att hinna med alla sina arbetsuppgifter.  Lika stor del upplever inte heller att de kan tacka nej till fler arbetsuppgifter utan att det får sociala eller karriärmässiga konsekvenser
– Att vi inte hinner med våra arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid visar på ett glapp mellan krav och resurser. Arbetsbördan är helt enkelt för stor. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
Brist på kontroll över den egna arbetssituationen är en känd stressfaktor. Och även där finns det skäl till oro. Endast 40 procent av de privata tjänstemännen i Västernorrland har möjlighet att prioritera och påverka deadlines under perioder av hög arbetsbelastning, enligt undersökningen.
– Att inte kunna påverka sin arbetsbelastning och prioritera sina arbetsuppgifter är oacceptabelt. Arbetsgivare kan göra mycket för att minska stressen och pressen på jobbet. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here