Så ska fler stanna vid Högakustenbron

Höga kusten
Det finns en mängd idéer för att utveckla området kring Hornöberget med Högakustenbron i blickfånget.

Högakustenbron är en besöksmagnet som varje år lockar hundratusentals människor
att stanna till för att titta på utsikten. Men hur ska man få ännu fler att stanna till – och gärna längre? Det vill Kramfors kommun ta reda på i en ny studie.

F

örstudien kallas ”Högakustenbron – ett nav för ökad internationell attraktionskraft” och har fått ekonomiskt stöd av Region Västernorrland.
Kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) ser detta som ett första steg till att utveckla området runt Hornöberget och på sikt stärka hela Höga Kusten.
– Näringen har en mängd intressanta idéer, som är värda att ses över. Som kommun kan vi inte finansiera investeringarna, men vi kan hjälpa till med planer, projektering och tillstånd, säger hon.

Camping och båtbrygga

Några av de planer som förts fram är camping, båtbrygga med skärgårdstrafik, året runt-boende, pylonhiss och zipline på bron, trollby och upplevelsestig.
– Det här är en bruttolista. Nu är det kommunens uppgift att rekognosera och undersöka vad som är möjligt samt hur det skulle kunna realiseras, säger kultur- och fritidschef Patrik Asplund.
Förutom Kramfors kommun deltar Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Hotell Höga Kusten i förstudien, som sträcker sig fram till sista mars 2021.

Nya möjligheter

Turismen är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, som till exempel hotell och restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.
– Besöksnäringen i Höga Kusten är vår tids industri, som skapar möjlighet för oss som kommun att utvecklas. Genom den skapas arbetstillfällen och möjlighet för människor att bo kvar, men lockar även nya medborgare att flytta hit, säger Malin Svanholm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here